E-medium audit van Airworthiness Inspecteur, ARI.

De inspecteurs van de Nederlandse zweefvliegclubs die de luchtwaardigheid van onze kisten toekennen, de ARI’s, zijn vanuit de CAMO verplicht om eens in de twee jaar mee te werken aan een kwaliteitscontrole, een z.g.n. audit. Deze audits worden uitgevoerd door 4 inspecteurs van het Inspectie Instituut van de KNVvL CAMO. Elk jaar wordt de helft van de Nederlandse clubs bezocht en ge-audit. In dit voorjaar bleek al snel dat bij de daarbij behorende interviews de 1,5 meter corona-regel niet haalbaar was. Daarom werd een alternatief gezocht. Na enig overleg met IL&T, die zelf ook dit probleem had, werd besloten om deze audits per 'E-medium' te doen, (documenten, foto’s en telefoon).

Nood leert bidden... en je kent je pappenheimers

Onze Inspecteurs van het inspectie instituut kennen door jarenlange ervaring de sterke en zwakke punten bij de clubs en hadden hiervoor een doelgerichte vragenlijst samengesteld. Er werd om kopieën gevraagd van alle boordpapieren, keuring- en onderhoud certificaten en foto’s van de kist (bijvoorbeeld van het dashboard om de inventarislijst te controleren).

Het liep gesmeerd, ook dank zij de ge-auditte ARI inspecteurs

De ARI’s die dit jaar aan de beurt waren hebben uitstekend meegewerkt en onlangs kon ik bij IL&T melden dat wij het overeengekomen jaarlijkse auditplan keurig hebben afgewerkt. Dat is een mooi resultaat en als bijvangst hebben we nog een mooie besparing op de reiskosten. Hoe het volgend jaar gaat worden weet nog niemand, mogelijk herhalen we dit proces.

Hugo Ording