Vanuit de leden wordt met enige regelmaat de vraag gesteld of wij (als paramotorafdeling) het clubblad "LIFT" kunnen ontvangen i.p.v het blad "all clear". Hoewel beide over luchtvaart gaan sluit het blad Lift qua inhoud beter aan bij onze sport.

Voor degene die het blad niet kennen, de vragenlijst begint met een link naar de laatste uitgave waarmee het blad digitaal gelezen kan worden.

Het blad wordt uitgegeven door de afdeling "Schermvliegen" en verschijnt 4x per jaar. Vanuit de redactie van het blad is positief gereageerd op de vraag of wij kunnen aansluiten en of er ruimte is om ook stukken aan te kunnen leveren (denk aan reisverslagen, foto's etc).

Om te kunnen peilen hoeveel interesse er is hebben wij een vragenlijst opgesteld waarna we de vraag kunnen kwantificeren.

Aan jullie de vraag de lijst in te vullen. De looptijd van de vragenlijst is tot eind December 2019, daarna zullen de antwoorden bekeken en gepubliceerd worden.


Hartelijk dank alvast voor het invullen.

Vragenlijst

Lift editie.