In het verleden kreeg iedere eigenaar van een in het luchtvaartuigregister ingeschreven paramotor jaarlijks, ongeveer twee maanden voor het verlopen van het S-BVL een al gedeeltelijk ingevuld aanvraag formulier en een formulier 'eigen verklaring' van de afdeling luchtvaartuigregister van ILT toegestuurd.

Door omzetting van het computer systeem bij het register is dit niet meer mogelijk. Iedere eigenaar moet nu zelf in de gaten houden wanneer het S-BVL van zijn of haar paramotor verloopt en minimaal 30 dagen voor het verlopen er van het formulier 'aanvraag/verlenging S-BVL' downloaden van de site van ILT.

De afdeling Paramotorvliegen heeft i.s.m. het register een 'eigen verklaring verlenging S-BVL paramotor' opgesteld, dat gebruikt mag worden. Indien de paramotor, waarvoor de verlenging van het SBVL aangevraagd wordt, luchtwaardig is en er geen wijzigingen aan het luchtvaartuig aangebracht zijn, dan kan overal NVT (niet van toepassing) ingevuld worden.

Klik hier om het formulier 'aanvraag/verlenging S-BVL' te downloaden. Op deze pagina staat de link naar het formulier. Klik hier om het formulier 'eigen verklaring verlenging S-BVL paramotor' te downloaden.

Klik hier voor de 'checklist afgifte/verlenging S-BVL'.
Let op, het eerste gedeelte van deze checklist gaat over een nieuwe afgifte. Het tweede gedeelte gaat over de verlenging. Het meesturen van een correct ingevuld formulier 'eigen verklaring verlenging S-BVL paramotor' is voldoende.

Na ontvangst van de aanvraag wordt er een factuur naar je toegestuurd. het verzoek is derhalve ook niet (zoals voorheen) vooraf te betalen.

Bovenstaande informatie staat ook op www.paramotorweb.nl.