Veel kandidaten (en ook de paramotorvliegscholen) hebben aangegeven graag vaker de gelegenheid te hebben theorie-examen te doen. Dit is mogelijk gemaakt door aan te haken bij het KNVvL Examinering Instituut (KEI). Vanaf nu kan zes keer per jaar het theorie-examen worden gevolgd. Hierbij is ruimte voor 14 kandidaten.

De examens zullen op de eerste donderdag van de even maand gehouden worden. Het eerstvolgende examen zal op 1 februari 2018 plaatsvinden. Inschrijven zal binnenkort mogelijk zijn via de website van het KEI, www.brevet.aero.

De vakken en leerdoelen staan ook op deze pagina. Je instructeur kan je verder informeren.

Natuur & Omgeving

Vanaf mei 2018 zal het nieuwe vak Natuur & Omgeving ingevoerd worden. Het eerste examen hiervoor zal in juni 2018 gehouden worden. Informatie over dit vak zal op tijd bekend gemaakt worden.

Op de Kennispagina van ParamotorWeb staat onder Onderwerpen bij nummer 10 al meer informatie.

Vragen of onduidelijkheden?

De commissie Opleiding & Examen van de afdeling Paramotorvliegen is bereikbaar via het e-mailadres examens.paramotorvliegen@knvvl.nl.