Door Gerrit Bronsvoort

De aeroclub Nistelrode vliegt op een terrein dat gepacht wordt van de gemeente Bernheze, ca 15 ha. groot. We vlogen onder de zogenaamde BIGNAL regeling (Besluit Inrichting en Gebruik Niet Aangewezen Luchtvaartterreinen). Deze regeling is ongeveer 12 jaar geleden afgeschaft. Dit soort terreinen moest vanaf dat moment een luchthavenregeling hebben Tegelijkertijd werd de uitvoering en controle overgeheveld van de Rijksluchtvaartdienst naar de provincie; die moesten zich vanzelfsprekend ook ‘inlezen’ !!! Dit hield dus vervolgens in dat we tot nu onder een soort ‘gedoogregeling’ vlogen; niet gewenst natuurlijk!

Actie!

Als gevolg van het opheffen van het zweefvliegterrein op de basis Eindhoven (en verhuizing van de zweefvliegclub Eindhoven, wat daar ook nog wat voeten in aarde gehad heeft), heeft de provincie Noord Brabant besloten het enige vrij toegankelijke zweefvliegterrein in Noord Brabant te ondersteunen in deze transitie.

Om aan de luchthavenregeling te voldoen worden er o.a. eisen gesteld aan obstakelvlakken. Daarom moest er een houtwal aan de noordzijde opschuiven en aan de zuidzijde verwijderd worden.

De luchthavenregeling werd vervolgens toegekend door de provincie, echter de minister (ILT) weigerde een verklaring veilig gebruik luchtruim af te geven vanwege in hun ogen te hoge bomen aan de oostzijde (kop van de baan). De gemeente Bernheze, eigenaar van de bomen, weigerde op dat moment iets aan de bomen te doen en er ontstond een patstelling.

Daarop hebben we bezwaar aangetekend tegen deze weigering.

bezwaarprocedure

De jurist van ILT gebruikte vervolgens (bleek achteraf) een onjuiste procedure door de zaak meteen aanhangig te maken bij de Raad van State. Daar bleek onder andere ook dat de jurist een onjuiste voorstelling van zaken had hoe een zweefvliegclub (/terrein) functioneert. Hij dacht in termen van een vaste baan, zoals bijvoorbeeld op Teuge. (Ook weer leerzaam voor onze broodnodige actieve / informerende PR functie....)

ILT kreeg de opdracht van de Raad van State om hun huiswerk opnieuw te doen met als resultaat dat de verklaring alsnog is afgegeven.

Tegelijkertijd heeft de gemeente ook water bij de wijn gedaan, ze nemen de bomen mee in hun snoeiplan en de bomen worden op het niveau gehouden van de laagste boom.

Dit alles heeft meer dan 7 jaar in beslag genomen dus dit is natuurlijk maar een korte opsomming van de gebeurtenissen.

het is geregeld dank zij...

We zijn veel dank verschuldigd aan Ronald Schnitker (allen bekend) die ons juridisch uitstekend ondersteund heeft en steeds het juiste pad heeft bewandeld. Daarnaast Ben Zwaga in de functie van voorzitter van de BILUR commissie. ( van BIgnal naar LUchthavenRegeling)

En ook dank aan ILT omdat we er na wat schermutselingen toch uit zijn gekomen!

( PS ik ben wel erg benieuwd hoe het gesteld is bij andere zweefvliegclubs...)

Voor wie meer informatie wil: neem contact met mij op, via secretariaat.zweefvliegen@knvvl.nl
vriendelijke groeten,

Gerrit Bronsvoort ,