In het Koninklijk Besluit 26 van 1 februari 2024 wordt onder andere de Opt-Out voor een Micro Light Aircraft met een hoger startgewicht dan de nu toegestane 450 kg, of 472,5 kg voor een MLA met een TRPS (Total Recovery Parachute System), nader geregeld.

Het is toegestaan MLA's met een MTOM van maximaal 600 kg en watervliegtuigen met een MTOM van 650 kg, in het Burger Luchtvaartuigregister in te schrijven als wordt voldaan aan de onderstaande uitgangspunten:

Nieuwe inschrijvingen

Voor nieuwe inschrijvingen moet worden voldaan aan de eisen die op de ILT website te vinden zijn, en moet de opgevraagde informatie worden aangeleverd. Daarnaast moet er een “Blauwe boekje” (geluidsdocument) met de data worden aangeleverd.

De nieuwe eisen voor de maximale geluidsproductie van een MLA gaat uit van een glijdende schaal van een MTOM van 472,5 kg, met een maximale geluidsproductie van 60 dB(A) naar een maximale geluidsproductie van 70 dB(A) bij een MTOM van 570 kg. De maximale geluidsproductie vanaf 570 kg MTOM is derhalve 70 dB(A) voor alle MLA’s en geldt ook voor watervliegtuigen met een MTOM van 650 kg.

Wijzigen van bestaande inschrijvingen in het Burger Luchtvaartuigregister

MLA's die reeds in het Burger Luchtvaartuigregister staan ingeschreven met een lagere MTOM dan 600 kg, maar geschikt zijn voor gebruik voor een hoger startgewicht dan 450kg MTOM (472,5 kg met een TRPS) kunnen de inschrijving wijzigen indien zij op productienummer gedocumenteerd aantonen dat het luchtvaartuig is goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië of Duitsland om met een hoger startgewicht tot een maximum van 600 kg te mogen worden gebruikt.

Daarnaast moet er een nieuw “Blauwe boekje” met de data worden aangeleverd. Goedkeuring uit andere landen dan de hiervoor genoemde, worden niet geaccepteerd.

Toelichting wettelijke achtergrond

Bij de ondertekening door de EU leden van de nieuwe Basic Regulations (BR) in 2018 (EU 2018/1139) werd het mogelijk om de regelgeving rond MLA’s zodanig aan te passen dat alle daarvoor geschikte MLA’s tot 600 kg MTOM onder Nationale wet- en regelgeving zouden kunnen vallen. Daarvoor moest
gebruik te worden gemaakt van de Opt-Out als bedoeld in artikel 2 (scope) van de BR in lid 3 onder (d)e.v. lid 8 onder (a en b). Daarmee vallen deze luchtvaartuigen onder Annex 1 van de BR en worden Nationaal geregeld en vallen buiten de EU regelgeving.


Voor vragen kunt u terecht bij:

KNVvL:
[email protected]
AOPA:
[email protected]
ILT:
[email protected]

Bestand Type Grootte
Opt Out MLA informatiebulletin pdf 4,855 MB