Gedragscode vlieger-eigenaaronderhoud MLA's, v.1.2: Deze gedragscode geeft richtlijnen voor het bepalen van welk onderhoud wel, en welk onderhoud beter niet door de MLA-eigenaar zelf kan worden uitgevoerd.

Eigen verklaring S-BvL Inspectieprotocol KNVvL v1.0: Dit document bevat de door eigenaren van MLA's te overleggen - en door een bevoegde GWK of Prüfer Klasse 5 mede te tekenen - eigen verklaring t.a.v. de luchtwaardigheid van hun MLA voor de verlenging van het S-BvL. Op deze eigen verklaring is aangegeven dat de S-BvL Inspectie conform het KNVvL S-BvL Inspectieprotocol is verricht.

NB: dit document is een specimen, u ontvangt het echte formulier van uw GWK.

Een overzicht naar het Nederlands luchtvaartuigregister en een overzicht van luchtwaardigheidsaanwijzingen treft u aan in het menu Links/regelgeving.

Een link naar informatie over vereiste documenten voor luchtvaartuigen treft u aan in het menu Links/regelgeving.

IVW infomail On Condition onderhoud: Informatieve mail van IVW m.b.t. On Condition onderhoud. NB: formele regelgeving t.a.v. On Condition onderhoud staat in Maintenance Directive NL-2010-001.

S-BvL Inspectieprotocol KNVvL v2.0: Vernieuwd! Lees het wijzigingsoverzicht in het document. Het S-BvL Inspectieprotocol voor MLA's dient ter onderbouwing van de jaarlijkse eigen verklaring ten behoeve van de S-BvL verlenging. Het protocol stelt de Inspecteur (de grondwerktuigkundige – GWK), en daarmee de eigenaar, in staat een beter beeld te vormen van de technische staat van het MLA en van de technische administratie daarvan. Ook vormt het protocol een gestandaardiseerde werkwijze voor alle S-BvL inspecties.

Informatiepakket IVW onderhoudsprogramma & technische administratie: Dit informatiepakket is primair bedoeld voor eigenaren van MLA's om hun technische administratie en onderhoudsprogramma op te zetten en beheren. Dit pakket is nietbedoeld voor luchtvaartuigen die onder EASA regelgeving vallen. Hiervoor wordt verwezen naar de website van IVW.

Aanvraag S-BvL Inspectie: Met dit formulier kunnen MLA eigenaren een S-BvL Inspectie aanvragen conform het KNVvL S-BvL Inspectieprotocol, waarna een daartoe bevoegde GWK of Prüfer Klasse 5 de eigen verklaring kan mede ondertekenen.

MD-NL-2010-001 On Condition Maintenance: Richtlijn van IVW met betrekking tot het on condition onderhoud. Vervangt per 28 september 2009 de regels t.a.v. on condition onderhoud uit de Regeling Onderhoud Luchtvaartuigen 2001 en de OAL 1987-30.

Presentatie Workshop Onderhoud MLA's v3 (2011): Handout van de presentatie gegeven tijdens de workshops onderhoud MLA's 2011.

MD-NL-2011-001 One-time variations to maintenance intervals: Richtlijn van IVW met betrekking tot eenmalig uitstel van onderhoudsintervallen. Vervangt per 14 februari 2011 OAL 1990-42.

MD-NL-2010-002 Continuing Airworthiness Records - Status of Repair: Richtlijn van IVW met betrekking tot het registreren van reparaties.

MD-2011-002 Onderhoud aan uitrusting, instrumenten & systemen: Richtlijn van IVW met betrekking tot het periodieke onderhoud aan uitrusting, instrumenten en systemen.

OAL 1987-30/4 Onderhoudsprogramma: Richtlijn van IVW met betrekking tot het onderhoudsprogramma.

OAL 1978-03/2 Conserveren van vliegtuigzuigermotoren: Richtlijn van IVW met betrekking tot het conserveren van vliegtuigzuigermotoren.

Sjabloon OP/TA voor MLA's: Sjabloon voor het verplichte onderhoudsprogramma en de technische administratie voor MLA's. Download ook de bijbehorende handleiding.

Handleiding OP-TA, v1.1 (nov 2011): Handleiding voor sjabloon onderhoudsprogramma en technische administratie voor MLA's