Voor alle vormen van gemotoriseerd vliegen is in Nederland een brevet en bijbehorende theorie- en praktijkopleiding verplicht. Ook moet er een medische keuring worden ondergaan. Bij een normale gezondheid is dit overigens geen probleem.

Per 8 april 2012 is nieuwe Europese regelgeving voor brevettering van kracht gegaan. In die regelgeving is een nieuw Europees recreatief brevet opgenomen, het Light Aircraft Pilot License - LAPL, met beduidend minder strenge eisen dan het PPL. De doorstroming van dit LAPL naar PPL is goed geregeld.

In het Informatieblad opleidingen en brevetten leest u alles over de verschillende brevetten, de opleidingen en de medische eisen. Let u op dat deze informatie uit 2009 dateert en nog niet is aangepast voor de laatste stand van de nieuwe brevetteringsregels, en dat deze dus niet geheel actueel is. Zonder op de details in te gaan zijn wij van mening dat het er voor iedereen positief uit ziet.