Blauw boekje/aanvraag geluidscertificaat MLA's en paramotors

De Technische Commissie van de afdeling gemotoriseerd vliegen is in Nederland de aangewezen instantie voor de afgifte van het geluidscertificaat voor MLA's en Paramotors. Vul het aanvraag formulier in en stuur deze in met de gevraagde foto's. Graag je bijzondere aandacht voor de foto-instructies: alleen met op de juiste manier genomen foto's kunnen we je aanvraag in behandeling nemen.

MLA's
De formulieren hieronder gebruik je als je een MLA hebt:

Paramotorvliegen
Met onderstaande formulieren vraag je het blauwe boekje aan voor je paramotor:

MLA vliegen in Europa

Dit document bevat een opsomming van de wettelijke vereisten voor het vliegen met MLA's in alle Europese landen, inclusief alle belangrijke contactgegevens. Let op: de European Microlight Federation (EMF) actualiseert de gids regelmatig. Ga voor de laatste update naar de website www.emf.earo.

Bestand Type Grootte
MLA flying in Europe 2024 pdf 1,015 MB

Protocol alcohol, drugs en medicatie

Dit document wijst de vliegers en technici op de risico’s van het gebruik van medicatie, drugs en alcohol voor en tijdens het vliegen en de onderhoudsactiviteiten.

Bestand Type Grootte
Protocol Alcohol Drugs En Medicatie pdf 1,274 MB