Deze winter veel te doen over Luchtruim

Onderhandelingen, bijeenkomsten voor de luchtvaartnota en luchtruimherziening, deze zijn allemaal bijgewoond door een delegatie van de KNVvL. De afdeling Zweefvliegen wordt vertegenwoordigd door de voorzitter CLR in de ‘commissie luchtruim KNVvL’, en hij wordt hierbij ondersteund door Raymond Teunissen en natuurlijk de CLR zelf. Een dezer dagen komt de luchtvaartnota 2020-2050 uit, via de KNVvL algemene nieuwsbrief kan je de berichtgeving hieromtrent volgen.

Nieuwe secretaris CLR op zoek naar prijsverhoging radiovergunning

Aangezien onze secretaris Mark op de ACvZ penningen moest gaan letten waren wij op zoek naar een nieuwe secretaris. We heten Ronald Kaay van harte welkom binnen het CLR team als nieuwe secretaris! Na de najaarsvergadering klom Ronald gelijk in de telefoon om het agentschap telecom te bellen om opheldering te vragen over de verhoging van de contributies voor een radiovergunning en over de onduidelijkheid binnen de EU over de status van de 20 geharmoniseerde radiofrequenties speciaal voor de zweefvliegsport.

Het continu verhogen van de tarieven komt voort uit een kabinetsbesluit. Het vorige kabinet heeft besloten dat de overheid kostenneutraal moet gaan werken. Dit betekende voor het agentschap telecom dat er een inhaalslag gemaakt diende te worden. Let wel, niet het agentschap maar Economische zaken bepaalt uiteindelijk de tarieven. We naderen nu redelijk het kostenneutrale niveau zodat in het vervolg de tarieven volgens de jaarlijkse inflatie index verhoogd kunnen gaan worden.

Radiofrequenties gestoord

Nu al treedt er af en toe interferentie op bij het gebruik van onze 7 zweefvliegfrequenties door de ‘buren’ die daar dan ook op zitten. Dit hoort niet zo te zijn/gebeuren! De Nederlandse ‘vrije’ 7 frequenties zijn in Europees verband toegewezen. Het kan best wel zo zijn dat zo’n frequentie in de buurt van München of Berlijn in gebruik is, daar hebben we dan geen last van, maar niet in de buurt van de Nederlandse grens. (dit verklaart ook de eis om bij overlandvliegen in Duitsland een daar geldende vrije frequentie te gebruiken, en niet een Nederlandse ‘vrije’ frequentie. Zie de website van CLR, of betreffende AIP, voor de juiste frequenties)

Dit laatste probleem brengt dan de noodzaak van 20 geharmoniseerde zweefvliegfrequenties in Europa naar voren. Al jaren ingebracht door Fransois van Haaff in EGU verband! En wat blijkt nu: via de EGU is dit verzoek bij Eurocontrol terecht gekomen, waar het in behandeling is genomen. Het laatste nieuws is dat Eurocontrol een positief advies heeft afgegeven bij de Europese Commissie om 20 ‘vrije’ frequenties aan de recreatieve zweefvlieg luchtvaart toe te wijzen.

Deze 20 geharmoniseerde frequenties stonden ook op de agenda van de jaarlijkse bijeenkomst van de EGU Airspace group (EAG). De EAG gaat nu uitzoeken binnen de EGU gelederen wat de huidige status is van deze wens, en wie binnen de EGU deze kar trekt. Tot mijn verbazing (als interim aanwezige) was dit namelijk niet bekend bij de betrokken bestuursleden van de EAG!

Drones vergen ook luchtruim!

Andere onderdelen die aan de orde kwamen tijdens de jaarlijkse vergadering van de EAG:

- De bedreigingen van het instellen van ‘U-space’, luchtruim speciaal ingesteld voor het gebruik van drones. Deze luchtruimbedreiging gaat in Nederland via de CLR door de KNVvL commissie luchtruim meegenomen worden, zeker omdat in het concept luchtvaartnota 20-50 al veel woorden worden gewijd aan de opkomst van drones.

Vliegplan- lastig voor zweefvliegers

De vliegplanplicht bij ‘grensoverschrijdende navigatievluchten’; een ander heikel punt waar wij als zweefvliegers moeilijk aan kunnen voldoen. Hier blijken wij als Nederland echt niet roomser dan de paus te zijn! Het is een EASA wet waar alleen door middel van bilaterale afspraken onderuit te komen is. De CLR gaat nu samen met de KNVvL een panklare voorbeeld overeenkomst samenstellen, naar voorbeeld van onze buurlanden, die alleen nog maar ondertekend hoeft te worden door het ministerie.

Indeling van het luchtruim: ook EU vraagstuk.

Luchtruim classificatie: er is veel wildgroei aan classificaties en gebruik van het luchtruim. Binnen landen als ook tussen verschillende Europese landen. Binnen EU verband gaat dit aangekaart worden om hier meer lijn in aan te brengen. Als voorbeeld heb ik het ERNIP programma van Eurocontrol ingebracht, het ‘European Route Network Improvement Plan’. Voor de geïnteresseerden, google maar eens, vier grote documenten waar alle richtlijnen uitgeschreven zijn hoe nieuw luchtruim ingedeeld dient te worden, onder welke voorwaarden, consultatie enz.. Zeer compleet, waarbij de general aviation niet overgeslagen wordt.

De CLR, Commissie Luchtruim en Radio, blijft bezig...

Tot zover dit stuk vanuit de CLR. Bij uitkomst van deze nieuwbrief speciaal voor de zweefvliegers zijn Raymond Teunissen, Ton Pruisken (para) en ondergetekende bij de LVNL en CLSK op bezoek geweest om voor het komende seizoen ons luchtruim tot FL65 klasse E te houden, en te zoeken naar veilige werkbare opties voor de toekomst. Hopelijk kunnen we snel positief nieuws hierover brengen voordat het vliegseizoen aanvangt.

Hadriaan van Nes