Op zaterdag 5 oktober 2019 is de nieuwe hangaar van Zweefvliegcentrum Brabant, zoals het vliegveld binnenkort gaat heten, feestelijk geopend. Vele (oud-) leden van de Aeroclub Nistelrode en een aantal genodigden gaven acte de présence. Onder meer de Beleidsmedewerker Luchtvaart van de provincie Noord-Brabant Ron Broeren en wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze. Op het veld staat niet alleen een nieuwe hangaar, ook heeft het terrein een enorme velduitbreiding ondergaan, zowel in de lengte als in de breedte.

Tevreden ACN-bestuur!

Voorzitter Gerrit Bronsvoort toonde zich tijdens zijn openingstoespraak enorm gelukkig met het feit dat provincie en gemeente achter de plannen van de club zijn gaan staan en bereid waren om daarvoor de nodige vergunningen te verlenen. “Met de nieuwe hangaar, die zo’n 20 bij 40 meter groot is, kan de club gestaag blijven groeien” hoopt hij.

In het zonnetje gezet

KNvvL voorzitter Ronald Schnitker benadrukte dat “zonder de inspanning van een groot aantal leden dit alles niet mogelijk zou zijn geweest”. Aan vier leden reikte hij vanwege hun belangrijke verdiensten de ere-insigne van de KNVvL uit. Dirk den Besten kreeg vanwege zijn inspanningen om het zweefvliegen in Brabant beter op de kaart te zetten en zijn rol in de onderhandelingen met provincie en gemeente de ere-insigne in goud. Ook Ben Zwaga kreeg een ere-insigne in goud. Hij gaf richting aan het hele proces, voerde gesprekken met gemeente en provincie, zorgde voor de nodige onderzoeksrapporten, milieurapportages en vergunningen en wist te bereiken dat ook de benodigde financiën op tafel kwamen. Door zijn inzet heeft het zweefvliegterrein een enorme opwaardering ondergaan. Rien van den Biggelaar heeft ervoor gezorgd dat de houtopstanden werden verwijderd en was ook nauw betrokken bij de bouw van de nieuwe hangaar. Door zijn tomeloze inzet kon de bouw binnen de geplande termijn en binnen de begroting uit te voeren. Buiten dat voert hij al jarenlang onderhoudswerkzaamheden uit aan lier, rollend materieel en het veld. Hij kreeg een ere-insigne in zilver. Kees van Uden kreeg eveneens een ere-insigne in zilver. Hij was vanaf de planvorming tot aan de uiteindelijke oplevering van de hangaar nauw betrokken bij alle fasen van de bouw, zoals ontwerp, aanvraag van de bouwvergunning en het toezicht op de uitvoering ervan. Tijdens de bouw stak hij vaak ook zelf de handen uit de mouwen.

vlnr. Ronald Schnitker, Kees van Uden, Rien van den Biggelaar, Dirk den Besten, Ben Zwaga, Sijmen de Vries; foto Wilbert van Boxmeer

Nog meer te vieren… 50 jaar zweefvlieger

Voorzitter van de afdeling Zweefvliegen Sijmen de Vries maakte van de gelegenheid gebruik om Ben Zwaga het ere-insigne in goud met lauwerkrans en briljant voor 50-jarig brevethouderschap uit te reiken. De Vries memoreerde een bijzondere vlucht uit de vliegcarrière van Ben Zwaga. Op 6 mei 1973 maakte Zwaga een vlucht van 515 km vanaf Eindhoven naar het eiland Fehmarn aan de Oost-Duitse grens, iets wat in die tijd heel bijzonder was. In 1982 wist hij een hoogte van 8800 meter te behalen.

Goede accommodatie en publiciteit – dat trekt leden!

ABZ-bestuurslid Noah Verhoef feliciteerde de Aeroclub Nistelrode met het bereikte resultaat: een prachtige hangaar en mooie uitbreiding van het terrein. Bijzonder vond Noah de ledenaanwas die de club doormaakt. De club telt nu zo’n 105 leden en er komen elke maand nieuwe leden bij.

Noah, behalve zweefvlieger inmiddels beroepspiloot, maakte - evenals een aantal andere genodigden - met veel plezier een startje in een van de ACN tweezitters.

Een echte luchthaven?

In zijn toespraak had Ronald Schnitker opgemerkt dat het zweefvliegen op Nistelrode nu nog geschiedt op basis van de oude Bignal-regeling, maar dat de Aeroclub Nistelrode bij de provincie een aanvraag heeft ingediend voor een zogenaamde Luchthavenregeling. "Eén obstakel staat de afgifte van deze regeling nog even in de weg: dat is de bomenrij langs de Vorstenboscheweg. Deze bomen dringen door de obstakelvlakken en vormen een risico voor de vliegveiligheid. De gemeente Bernheze is hier al verschillende keren op gewezen, en moet iets doen".

Wethouder Rien Wijdeven gaf in zijn toespraak toe dat de gemeente nog wel een oplossing moet zien te vinden voor de bomenrij langs de Vorstenboscheweg. Om aan de wettelijke regels voor een veilige landing te voldoen moeten die bomen minstens een meter of vijf lager worden terwijl de gemeente ze het liefst wil behouden. ,,Maar daar komen we wel uit", verwacht wethouder Wijdeven. Rien Wijdeven zei dat ,,Bernheze erg trots is op deze club.” Volgens de wethouder zijn er, mede dankzij de elektrische lier, nauwelijks nog klachten van omwonenden. Voor de club bracht hij een toepasselijk geschenk mee: een vlag van de gemeente Bernheze. (Links: Gerrit Bronsvoort, rechts: wethouder Rien Wijdeven; foto Wilbert van Boxmeer)

het was een feestelijke dag... met toespraken, onderscheidingen, bloemen en speciaal thermiekbier...