De eerste Dag van de Luchtsport werd gehouden op 15 september 2018 en was aanvankelijk de Landelijke Open Dag Zweefvliegen. Bij nader inzien werden de andere luchtsporten ook uitgenodigd om mee te doen en veranderden we de naam in Dag van de Luchtsport. De activiteiten speelden zich af op 17 zweefvliegvelden én op een watermodelvlieglocatie en een drone-race plek. Op verschillende deelnemende locaties waren behalve zweefvliegers ook andere luchtsporters actief: Model, Ballon, Delta… en op Teuge vielen tijdens de activiteiten de para’s uit de lucht maar dat was meer toeval.

Ervaringen

Op basis van de evaluatie hebben we in het KNVvL Voorzittersoverleg voorgesteld om opnieuw een Dag van de Luchtsport te organiseren. Daar werd enthousiast op gereageerd. Om voldoende tijd te hebben voor de voorbereiding (gezien de jaaragenda’s van de verenigingen is het óók belangrijk om tijdig een datum vast te stellen…) hebben we gekozen voor september 2020. We hebben geleerd van de ervaringen van 2018 en we kunnen in de loop van dit jaar nog de ervaringen meenemen van wat clubs aan open dagen e.d. organiseren. Vanzelfsprekend is het materiaal van vorig jaar nog beschikbaar voor hergebruik. Deze keer zal vanaf het begin Luchtsporten-breed worden gewerkt. We willen daarvoor een projectgroep formeren die de landelijke coördinatie en ondersteuning zal regelen. In die groep is plaats voor enkele zweefvliegers. De KNVvL Centrale Marketing en PR groep is beschikbaar als stimulator en klankbord. Vind je het leuk om mee te denken over de opzet, de aanpak en de mogelijkheden van zo’n Luchtsportbrede dag? Meld je aan!