Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de KNVvL Afdeling Luchtvaartkennis / Air-Britain Netherlands Branch. Ook leden van de Algemene Luchtvaartafdeling (de ALA) zijn van harte welkom!

Wanneer en waar:


Zaterdag 18 maart 2023

Locatie: KNVvL Verenigingsgebouw in Woerden (Houttuinlaan 16a, 2447 GM)

Het programma:


* 13:30 tot 14:00 uur - Ontvangst
* 14:00 uur - Aanvang Algemene Vergadering Air-Britain Netherlands Branch. Aansluitend Algemene Vergadering KNVvL afd. Luchtvaartkennis en tot slot de reünie met de traditionele verloting.
* ca. 16.00 uur - Einde

Enkele bijzonderheden:

Leden kunnen agendapunten schriftelijk, voorzien van een toelichting, tot uiterlijk één dag voor aanvang van de vergadering indienen bij de secretaris. Zie ook: luchtvaartkennis.net

Aanmelden:


Graag van te voren uw komst melden via: [email protected]

Voor de vergadering ontvangt u van ons dan de benodigde stukken.

Wij hopen u op 18 maart te ontmoeten!

Het afdelingsbestuur