Afgelopen maart kwam het eerste nummer van luchtvaart historisch tijdschrift Luchtvaartkennis van 2023 uit. Dit kwartaalblad wordt uitgegeven door de Afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL en is nu voorzien van een fraaie kleurenomslag. In dit eerste nummer van 2023 onder meer de volgende artikelen:

“Schuldige” vliegtuigen – de Argentijnse dodenvluchten 1976-1983 (door Arno Landewers)

Rond het wereldkampioenschap voetbal dat afgelopen november en december in Qatar werd gehouden werden in de media herinneringen opgehaald aan het kampioenschap dat in juni 1978 werd gehouden in Argentinië. Dat had vooral te maken met het repressieve regime in Qatar en de wenselijkheid van een boycot van het kampioenschap. In 1978 werd een soortgelijke discussie gevoerd: want sinds 1976 werd Argentinië geregeerd door een neo-fascistische dictatuur. In maart 1977 verschenen de eerste berichten over het uit vliegtuigen werpen van gevangenen waarbij werd vermeld dat daarvoor Fokker F27 Friendships werden gebruikt. Uit recent onderzoek blijkt vooralsnog dat er voor deze vreselijke praktijken andere vliegtuigen werden gebruikt.

Met de KLM naar Berlijn 1969- 1989 en de KLM- Interflug relaties (door Arno Landewers)

De na de Tweede Wereldoorlog uit de Geallieerde bezettingszones ontstane Bondrepubliek Duitsland (BRD) en de communistische Duitse Democratische Republiek (DDR) zorgden voor grote politieke en militaire spanningen en hadden ook grote weerslag op de luchtvaart. Nergens werd dit duidelijker dan rond de voormalige Duitse hoofdstad Berlijn die, hoewel gelegen in de DDR ook door de geallieerden was opgedeeld. De houdgreep waarin de vier bezettingsmachten elkaar daar hielden zorgde ervoor dat het voor luchtvaartmaatschappijen uit West-Europa (buiten Franse, Britse en Amerikaanse maatschappijen) onmogelijk werd gemaakt om op Berlijn te vliegen. De KLM werd de eerste West-Europese luchtvaartmaatschappij die daarom naar het bij Berlijn, maar in de DDR gelegen vliegveld Schönefeld ging vliegen en relaties aanknoopte met de nationale luchtvaartmaatschappij van de DDR, Interflug.

KLM Dakota’s bij de luchtmacht (door Coen van den Heuvel)

In september 1948 stond de Luchtmacht twee De Havilland D.H. 89 Dominies aan de KLM af voor gebruik door de Verenigde Naties in het Midden Oosten. Hiervoor werd tussen Luchtmacht en KLM een charterovereenkomst afgesloten; in ruil voor de twee Dominies kreeg de Luchtmacht de beschikking over een KLM Dakota. Deze bruikleenovereenkomst werd nog jarenlang doorgezet.

Junker J 16 (door Harm Hazewinkel)

Junkers was er na de Eerste Wereldoorlog niet alleen er vroeg bij met een verkeersvliegtuig in de vorm van de zo succesvolle F 13. Een ander, kleiner verkeersvliegtuig dat uit de fabriek in Dessau kwam was de J 16 (later K 16). Nederland speelde daar een rol in.


Leden van de afdeling Luchtvaartkennis ontvangen naast luchtvaart historisch tijdschrift Luchtvaartkennis ook zes maal per jaar het tijdschrift Vleugels. Voor lidmaatschap: klik hier. Voor abonnementen zie www.luchtvaartkennis.net.