De afdeling Luchtvaartkennis behoort tot de niet-vliegende afdelingen van de KNVvL en is een kennisnetwerk voor liefhebbers met een diepgaande belangstelling voor de luchtvaarthistorie.De afdeling is er ook voor mensen zonder grote kennis, maar met een algemene interesse voor bijvoorbeeld oude vliegtuigtypen. De jaarlijkse ledenvergadering is een ontmoetingspunt voor luchtvaarthistorici en auteurs.

Het lidmaatschap van de afdeling luchtvaartkennis biedt de volgende voordelen:

Leden ontvangen ieder kwartaal het luchtvaart historisch tijdschrift 'LUCHTVAARTKENNIS' een blad vol met historische luchtvaartinformatie. Daarnaast ontvangende leden van de afdeling 6 maal per jaar het blad Verenigde Vleugels.

  • Leden van de Afdeling Luchtvaartkennis zijn automatisch kandidaat-lid van Air Britain Netherlands Branch. Air Britain is de Britse (uiteraard veel grotere) evenknie van Luchtvaartkennis, en geniet door haar uitgaven (Air Britain News, Aviation World, en grote aantallen boeken van hoogstaand niveau) wereldwijde bekendheid.
  • Als lid van Luchtvaartkennis heeft u, via de bestuursleden, toegang tot het internationale netwerk van specialisten, en kunt u met ledenkorting de publicaties van Air Britain aanschaffen.
  • Het toezenden van door de afdeling gepubliceerde publicaties of aankoop hiervan tegen gereduceerde ledenprijs.
  • Stemrecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering