Voor lezers van LUCHTVAARTTKENNIS en geïnteresseerden is een forum opgezet. Doel van het forum is het bieden van een platform voor het stellen van vragen over luchtvaart- historie aan meelezers en het voeren van discussies rond luchtvaarthistorie. Ook kunnen foto's en bestanden op het forum worden geplaatst.

Forum: https://groups.io/g/LVK-ABNL