Veiligheid staat voor alles en daarom zullen we in deze vaste rubriek aandacht besteden aan de veiligheid mbt het vliegen met drones in de breedste zin des woords. Deze keer:

Dronekaarten

Een goede vluchtvoorbereiding draagt bij aan het veilig uitvoeren van dronevluchten. Weten waar je op een bepaald moment wel of niet mag vliegen, is een essentieel onderdeel van de voorbereiding en daarom zijn voor zowel de specific als ook de open dronevliegers uitgebreide up-to-date dronekaarten onmisbaar geworden.

Aeret heeft een interactieve kaart, Drone Preflight. Op deze kaarten zijn de gevaren op de grond, de weersomstandigheden en de Noflyzones weergegeven. Nieuw zijn de NOTAMs die een exact gebied weergeven. Geen straal rond een middelpunt maar een gebied met de daadwerkelijke coördinaten van de Noflyzone. Om preciezer aan te geven waar wel en waar niet gevlogen mag worden.

LVNL heeft de Godrone app. Ook een interactieve kaart met NOTAM informatie, gevaren op de grond, open of verboden terreinen en weersomstandigheden. De GoDrone mobile app is er voor zowel Android als IOS.