Er gaan steeds meer drones de lucht in in Nederland. Om de algehele vliegveiligheid te vergroten, is het belangrijk om inzicht te krijgen in alle voorvallen binnen de luchtvaart. Zo ook voorvallen met drones. Helaas meldt lang niet elke drone-operator incidenten, ondanks het feit dat dit wettelijk verplicht is. Daarom heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een nieuw meldformulier gemaakt dat het melden van een incident vereenvoudigt.

Persbericht ILT nieuw meldformulier

Het ILT heeft op donderdag 6 juli 2023 een persbericht uitgegeven over het melden van voorvallen met drones middels een nieuw formulier. Klik hier om het volledige persbericht te lezen. Hieronder lees je meer over waarom dit ook voor jou van belang is.

Waarom is incidenten melden belangrijk voor jou?

Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) registreert voorvallen in de burgerluchtvaart. Ernstige incidenten moeten eveneens gemeld worden bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De meldingen helpen het ABL en de OVV om inzicht te krijgen in potentiële risico's en trends met betrekking tot drones. Met deze inzichten kunnen vervolgens passende adviezen worden gegeven om de veiligheid te waarborgen en herhaling van incidenten te voorkomen. Belangrijk voor ons allemaal dus.

Wettelijk verplicht

Zodra een voorval met een drone leidt tot schade of letsel, of wanneer er sprake was van een gevaarlijke situatie, moet hiervan in principe altijd melding worden gemaakt bij de het het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) en de Onderzoeksraad van Veiligheid (OVV). Dit geldt voor drone-operators in iedere categorie, en ook voor drone-operators met kleine speelgoed drones. Je bent hiertoe wettelijk verplicht. Helaas gebeurt het melden van voorvallen vooralsnog weinig of niet. Het is daarom belangrijk te weten dat de instanties de voorvallen niet onderzoeken met de bedoeling een schuldige aan te wijzen, maar om er lering uit te trekken en incidenten in te toekomst te voorkomen.

Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. De luchtvaart gebruikt het beginsel van ‘Just Culture’. Dit betekent dat de melder van een voorval niet zal worden gestraft voor handelingen, verzuimen of beslissingen die in overeenstemming zijn met hun ervaring en opleiding. Tegelijkertijd kunnen grove nalatigheid, opzettelijke overtredingen en destructieve handelingen niet worden getolereerd.

Wanneer meldt je een incident?

Weet je niet zeker wanneer je een voorval of incident moet melden? Op de website van het ILT kun je de verplichte meldingen nalezen. Klik hier.

Op de lijst met verplichte meldingen staan ook relatief simpele voorvallen, waarvan je mogelijk denk dat het niet nodig is deze te melden. Denk bijvoorbeeld aan landen buiten de voorgenomen landingszone, ongewild verlies van controle tijdens je vlucht, of ongewoon sterke trillingen. Om de algehele vliegveiligheid te vergroten is het belangrijk om alle (ook de kleine) voorvallen te melden.

Bij twijfel is melden altijd de goede keuze.

Waar meldt je een incident?

Analysebureau Luchtvaartvoorvallen
Voorvallen melden bij het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen van het ILT is altijd verplicht. Of het nu grote of kleine incidenten betreft. Melden kan nu dus via een vereenvoudigd formulier. Dit formulier tref je hier of via aviationreporting.eu.

Onderzoeksraad voor Veiligheid
Voorvallen melden bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is alleen verplicht als het een ernstig incident betreft. Het staat je echter vrij een vrijwillige melding te doen van kleinere incidenten. Elke melding draagt immers bij aan onze vliegveiligheid. Een melding bij de OVV kun je veilig en gemakkelijk online doen. Klik hier om rechtstreeks naar het meldformulier van de OVV te gaan.


Naast verplichte meldingen is er dus ook de mogelijkheid voor vrijwillige meldingen. Om de algehele vliegveiligheid te vergroten is het belangrijk om juist alle (ook de kleine) voorvallen te melden die in het vrijwillige kader vallen. Zo kunnen trends zichtbaar worden waarmee mogelijke incidenten in de toekomst zijn te voorkomen.

Infographic ongevallen met drones

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een handige infographic gemaakt over ongevallen met drones. Deze tref je bovenaan dit artikel, of hieronder als download.

Bestand Type Grootte
Infographic onderzoeksraad ongevallen met drones image 220,081 KB