Het openbaar ministerie heeft recent de boetes op overtredingen met onbemande luchtvaart toestellen (drones) bekend gemaakt. Hierdoor is het nu duidelijker geworden voor UAV piloten en -operators(exploitant) welke boetes bij overtreding kunnen worden opgelegd.

Er zijn drie categorieën van overtredingen van voorschriften:

1) BESLUIT LUCHTVERKEER 2014

2) REGELING UITVOERING EN HANDHAVING LUCHTVAARTVEILIGHEID

3) REGELING ONBEMANDE LUCHTVAARTUIGEN

Hieronder zal per categorie een overzicht gegeven worden van de feitomschrijvingen en de hoogte van de boete.

Al deze informatie is te vinden in de officiële bekendmakingen in de Staatscourant. De link vind u hier. Tip: zoek (Ctrl-F) op "onbemand".

Informatie op deze website is ter indicatie en KNVvL kan niet gehouden worden aan juistheid.

Feitomschrijving Boete
Een vlucht uitvoeren in een gebied dat verboden is voor burgerluchtverkeer 250 euro
Ongeacht de weersomstandigheden een VFR-vlucht uitvoeren buiten de daglichtperiode 250 euro
Feitomschrijving Boete
Als exploitant niet de voorwaarden van de open categorie naleven, terwijl geen vergunning is aangevraagd 250 euro
Als piloot op afstand niet de voorwaarden van de open categorie naleven, terwijl geen vergunning is aangevraagd 250 euro
Als piloot op afstand zonder toestemming van de verantwoordelijke noodhulpdienst een vlucht uitvoeren in de buurt van of in een gebied waar op dat moment een noodhulpdienst actief is. 500 euro
De vlucht is uitgevoerd zonder dat de exploitant van de drone is ingeschreven in het exploitantenregister 100 euro
De vlucht is uitgevoerd zonder dat het exploitantennummer is aangebracht op de drone 100 euro
Als piloot op afstand geen bewijs van voltooiing kunnen overleggen 100 euro
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren zonder over een bewijs van voltooiing te beschikken voor subcategorie A1/A3 250 euro
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren zonder over een bewijs van voltooiing te beschikken voor subcategorie A2 350 euro
Als exploitant en/of piloot op afstand een vlucht uitvoeren in categorie A3 binnen 150 meter van een woon-, handels-, industrie- of recreatiezone 350 euro
Als exploitant en/of piloot op afstand een vlucht uitvoeren in categorie A3 en daarbij niet-betrokken personen overvliegen 350 euro
Als exploitant en/of piloot op afstand niet voldoen aan de beperkingen van een vluchtuitvoering in categorie A2 250 euro
Als exploitant of piloot op afstand niet-betrokken mensen of een bijeenkomst van mensen overvliegen met een drone klasse C1 tijdens een vlucht in categorie A1 250 euro
Als exploitant of piloot op afstand niet-betrokken mensen of een bijeenkomst van mensen overvliegen met een drone, anders dan klasse C1, tijdens een vlucht in categorie A1 300 euro
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren hoger dan 30 meter boven het aardoppervlak binnen een laagvlieggebied 250 euro
Als piloot op afstand in subcategorie A3 een vlucht uitvoeren binnen een laagvlieggebied 250 euro
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in de open categorie binnen de geografische zone van een luchthaven of helihaven 250 euro
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in de open categorie binnen de geografische zone van Boeteeen haven 250 euro
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in de open categorie in de geografische zone van een industriegebied en locaties 250 euro
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in de open categorie in de geografische zone van een beveiligd gebied of een locatie met vitale processen 350 euro
Feitomschrijving Boete
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren boven of in de directe nabijheid van een in gebruik zijnde autosnelweg, autoweg of 80 km/u-weg 250 euro
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren boven of in de directe nabijheid van een spoorlijn 250 euro
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in een civiel luchtverkeersleidingsgebied 250 euro
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in een militair luchtverkeersleidingsgebied 250 euro
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren boven of in de directe nabijheid van een object dat deel uitmaakt van een vitaal proces 350 euro