Vlak voor het einde van het jaar 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de regels met betrekking tot onbemande luchtvaartuigen (regeling onbemande luchtvaartuigen) bekendgemaakt in de Staatscourant. Klik hier voor de publicatie

Voor de open categorie zijn er helaas nog steeds afwijkingen binnen de Europese regels in Nederland.

De KNVvL en meerdere respondenten hebben bezwaren aangetekend tegen de extra regelgeving. Dit heeft onder andere geresulteerd in onderstaande aanpassingen:
1. De afstand tot wegen en spoorlijnen te beperken tot respectievelijk 50 (A1 en A2) en 150 meter en 25 (A1 en A2) en 150 meter, afhankelijk van de subcategorie waarbinnen een vlucht wordt uitgevoerd.
2. De afstand tot kunstwerken in zijn geheel te laten vervallen, omdat de Europese regelgeving hier bij nader inzien in voldoende mate voorziet.

De extra regelgevingen zijn terug te vinden in artikel 6 en 8 van de regeling onbemande luchtvaartuigen.
Het verbod op nachtvluchten blijf onverminderd van kracht in de open categorie.

Registratie en opleiding:
1. De tarieven die de verschillende opleidings- en examineringsinstellingen hanteren zijn onbekend en worden bepaald door de marktwerking.
2. Het vliegbewijs, welke je haalt bij één van deze instellingen dient te worden geregistreerd bij de RDW. De kosten hiervan zijn in 2021 € 10,-. Het vliegbewijs dient één keer per vijf jaar te worden vernieuwd. Op dit moment is het (nog) niet mogelijk een in het buitenland gehaald vliegbewijs te registreren bij het RDW.
3. De kosten die zijn verschuldigd bij inschrijving en jaarlijkse herinschrijving in het exploitantenregister van de RDW bedragen respectievelijk € 23,- en € 13,-. De tarieven kunnen jaarlijks wijzigen.

De exploitant (meestal de eigenaar van een drone) is de persoon die verantwoordelijk is voor de vluchten met zijn of haar drone(s).
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief is het nog niet mogelijk dit via de website van het RDW te doen. Kan jullie helaas dus nog geen link meegeven

De regeling onbemande luchtvaartuigen is nog niet af. Het wachten is nog o.a. op de zonering.

ROC-Light brevet

Omzetting nationale ontheffing voor het pilootbrevet naar EU-vergunning.
Er komt een aanvullende kennismodule die u moet doorlopen om uw ontheffing voor het pilootbrevet om te zetten naar een Bewijs van voltooiing en eventueel een Vaardigheidsbewijs. Deze aanvullende kennismodule is van toepassing als u met een drone tussen 1 en 4 kilogram vliegt en het nationale examen hebt afgelegd.

Indien u met een drone lichter dan 1 kilogram vliegt en het nationale examen niet hebt afgelegd moet u een opleiding volgen en een online kennistest afleggen
conform de Europese regels. Indien u uw ontheffing van het pilootbrevet tevens wilt omzetten naar een Vaardigheidsbewijs zult u voorafgaand aan het volgen van de aanvullende kennismodule ook een verklaring moeten invullen dat u de benodigde praktijkopleiding hebt gevolgd. Het vaardigheidsbewijs is een aanvulling op het Bewijs van voltooiing. U moet deze omzetting vóór 1 januari 2022 hebben voltooid.

Zie Europese regels voor dronepiloten met een ROC-light certificaat.

En de Europese regels voor dronepiloten met een RPAS Operator Certificate (ROC)