Op de site van het RDW kan je je exploitantennummer aanvragen. Inloggen met je DigID of je E-herkenning (bedrijf).

Klik hier om naar de site van het RDW te gaan

Toelichting ILT en Luchtvaartuigregister

Naar aanleiding van de aanvraagmogelijkheid bij RDW voor het exploitantennummer bleek er enige onduidelijkheid. Na overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het luchtvaartuigregister vanochtend ontvingen wij deze extra informatie:

Algemeen
:
Voor ROC(-light) houders blijft de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen van toepassing tot en met 31 december 2021, of tot omzetting van nationale documenten volgens de EU-regels een feit is. De bevoegde autoriteit neemt hiertoe het initiatief en zal hierover in de loop van 2021 informeren.

Dit impliceert dat totdat omzetting een feit is, ROC(-light) houders kunnen blijven vliegen volgens de oude nationale regels. Men hoeft nog niet te voldoen aan de bepalingen in de EU-verordening.

Het ‘oude’ luchtvaartuigregister:

  • Een drone met een PH-registratie mag gebruikt blijven worden onder het ROC(-light) regime.
  • Een drone met een PH-registratie mag NIET óók gebruikt onder de bepalingen van de EU-verordening, totdat de PH-registratie in het luchtvaartuigregister is doorgehaald en men hiervan een bevestiging heeft ontvangen. De drone mag daarna dan NIET meer gebruikt worden onder het ROC(-light) regime. Het is óf het één, óf het ander.

Het nieuwe operatorregister:

  • Volgens de EU-regels moeten de meeste drone operators zich inschrijven in het operatorregister bij de RDW. Dit is afhankelijk van het gewicht van de drone die gebruikt wordt, en voor zeer lichte drones of er een opname apparaat (bv een camera) aan de drone is bevestigd.
  • Omdat voor de huidige groep ROC(-light) houders de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen van toepassing blijft, hoeft men zich als operator nog niet te registreren in het operatorregister. Die registratie is immers alleen verplicht onder de EU-regels. Het mág wel, maar het moet voor hen nog niet.
  • Als een operator met een ROC(-light) ervoor kiest om óók volgens de EU-regels te vliegen dan mag dat. In dat geval moet wel aan alle EU-regels worden voldaan, inclusief registratie in het operatorregister. In dat geval mag dus geen gebruik gemaakt worden van een drone met een PH-registratie.

Aanvragen en afgifte van (ontheffingen van) RPA-L en speciaal-BvL:
Om de werkzaamheden onder het ROC(-light) te kunnen blijven voortzetten, totdat omzetting volgens de EU-regels een feit is (of uiterlijk 31 december 2021), kunnen deze documenten ook in 2021 worden afgegeven door de ILT. Men moet immers (kunnen) voldoen aan de relevante bepalingen in de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Een uiterste aanvraagdatum zal nog worden vastgesteld op basis van doorlooptijd en omzettingsdatum.

Alleen aanvragen voor initiële ROC(-lights) kunnen niet meer worden ingediend.

Wijzigen ROC(-light)

Om de werkzaamheden onder het ROC(-light) te kunnen blijven voortzetten, totdat omzetting volgens de EU-regels een feit is (of uiterlijk 31 december 2021), kunnen deze documenten ook in 2021 worden gewijzigd door de ILT. Een uiterste aanvraagdatum zal nog worden vastgesteld op basis van doorlooptijd en omzettingsdatum.

Deze bovenstaande tekst zal binnenkort ook geplaatst worden op https://www.ilent.nl/onderwerp... onder het nieuwe kopje “Overgangsregelingen voor ROC(-light) vergunningen”

Voor zover deze toelichting, met dank aan het ILT en het Luchtvaartuigregister voor deze snelle actie.