Door kamerleden Jan Paternotte (D66) en Remco Dijkstra (VVD) is een motie ingediend om de maximale vlieghoogte voor ROC-lighthouders te verhogen naar 120 meter. De motie kreeg voldoende steun van de achterban en van minister Cora van Nieuwenhuizen en wordt vandaag (5 juli) ter stemming gebracht in de Tweede Kamer.

Onlogisch en onwenselijk

Dijkstra is van mening dat het onlogisch en onwenselijk is dat dronevliegers met een ROC-lightvergunning aan veel strengere eisen moeten voldoen dan recreatieve vliegers. Minister Van Nieuwenhuizen heeft, naar aanleiding van kamervragen, hier eerder op gereageerd dat dit verschil met de invoering van de nieuwe EU-regelgeving niet meer bestaat. Dit omdat dan het onderscheid tussen het juridisch kader van een recreatieve en professionele vlieger niet meer bestaat.

De regelgeving zal naar verwachting medio 2019 worden ingevoerd. “Dan gaan we er dus voor zorgen dat we nog iets eerder zijn dan de Europese regelgeving. Daar heb ik geen bezwaar tegen” aldus minister Van Nieuwenhuizen.

Dat duurde de heren Dijkstra en Paternotte te lang, reden hier een motie voor in te dienen. De bewindsvrouwe heeft over de motie geoordeeld en deze ter stemming voorgelegd aan de Tweede Kamer.

KNVvL en DARPAS

De KNVvL juicht de motie van harte toe. Directeur Ronald Termaat: “Dit is goed nieuws! Wij zijn er blij mee dat kamerleden zich inzetten voor de professionele dronevliegers onder de ROC-lightregeling. Zonder beperkingen die niet ten behoeve van veiligheid worden ingezet, kan de dronepiloot zijn beroep uitvoeren zoals dat onder de ROC-lightregeling ooit bedoeld was. Natuurlijk vinden we dat ook voor de ROC-houders een stap genomen moet worden. Met de strengere eisen die voor ROC gelden, kan ook veilig het inzetbereik vergroot worden.”

De KNVvL en DARPAS, de samenwerkende belangenorganisaties voor professionele dronevliegers, hopen op een positief resultaat van de stemming. Rob van Nieuwland, voorzitter van DARPAS: “het zou voor de Nederlandse beroepsmatige dronepiloten onder ROC-light fijn zijn als Nederland deze regel vast invoert. Het helpt de piloten absoluut bij het accepteren en makkelijker uitvoeren van hun zakelijke opdrachten. Maar we zouden graag nog zien dat ook de ROC-houders meer mogelijkheden krijgen, want zij hebben veel meer geïnvesteerd in veiligheid. Dat zou zich in mijn ogen meer uit moeten betalen in verruiming van de regels, ook voor deze categorie.”

CE-keurmerk

Kanttekening die we maken is dat de in 2019 in te voeren EU-regeling met zich meebrengt dat de drones vallen onder de ‘open category’ voorzien moeten zijn van een CE-keurmerk. Dat is op dit moment voor de drones onder ROC-light, die straks in deze ‘open category’ vallen, nog niet ingeregeld. Het CE-keurmerk houdt in dat er bepaalde techniek in de drones moet zijn ingebouwd, zoals bijvoorbeeld een ingebouwde hoogtebeperking en geo-fencing.

Theorietoets recreatieve dronepiloten

Tevens is in de motie het verzoek opgenomen de Tweede Kamer op de hoogte te houden van de toetsing van kenniseisen voor dronebezitters. De invoering van de Europese wetgeving brengt namelijk een verplichte theorietoets voor recreatieve dronepiloten met zich mee. De KNVvL heeft een brede ervaring met examinering, ook de ROC-light examens worden door de KNVvL afgenomen. Het spreekt voor zich dat de KNVvL zich al bezighoudt met het inrichten van de faciliteiten voor de theorietoets. Ronald Termaat: “met de kennis en ervaring die wij op het gebied van de ROC-light examens al in huis hebben, is het voor ons een logisch om in het verlengde hiervan de toets voor de recreatieve dronepiloot te faciliteren.”

Uitslag stemming

Volg de uitslag van de stemming via tweedekamer.nl of via Twitter.