De KNVvL afdeling Drones is onder andere lid van de werkgroep die zich buigt over het omzetten van de huidige ROC naar de nieuwe EU-regelgeving. Inmiddels hebben we een aantal sessies bijgewoond.

De planning van het omzetten loopt voorspoedig en we gaan er dan ook van uit dat de omzetting binnenkort door IL&T wordt uitgevoerd. De operatoren zijn daarna zelf verantwoordelijk voor het updaten van hun handboek naar de juiste indeling.Puntje van aandacht voor de omzetting is dat alle standaard scenario's nog geldig moeten zijn. Deze termijn is normaal gesproken 1 jaar. We adviseren je dringend dit zelf te controleren. Heb je toch een verlopen scenario, zorg dat je deze zo snel mogelijk laat verlengen.

Audit
Inmiddels hebben alle ROC houders een vragenlijst ontvangen van IL&T, sommige hebben daarbij ook een uitnodiging gekregen voor een audit. De KNVvl is voorstander om van alle audits een (uiteraard anonieme) leassons Identified database te maken. Hiervan kunnen alle Operatoren een leassons learned gevolg uit trekken zodat we in de toekomst nog veiliger kunnen opereren. Wordt vervolgd.

Vragen?
Heb je hier vragen over? Laat het ons weten via drones@knvvl.nl