Even voorstellen: bestuurslid KNVvL afdeling Drones

Mijn naam is Eugène Casteleijn. Samen met mijn vrouw, 2 van de in totaal 4 kinderen én onze boxer Baloo wonen we in Landsmeer onder de rook van Amsterdam. Gelukkig kunnen we daar nog gewoon vliegen zonder al te veel beperkingen van Schiphol en omgeving.

Bijna mijn gehele carrière heb ik in de reiswereld gewerkt bij middelgrote en grote touroperators in verschillende management en directie functies. Door Corona is de reiswereld zwaar geraakt en door de aanhoudende malaise in die branche ben ik op zoek gegaan naar andere uitdagingen.

Via een goede vriend ben ik geïnteresseerd geraakt in het vliegen met drones. Op zijn advies heb ik mijn eerste drone aangeschaft en ben ik begonnen met de verschillende opleidingen; A1, A2, A3 en tenslotte de EASA Specific Categorie STS-01 en STS-02 waarmee ik mijn interesses ook zakelijk wil combineren.

Tevens ben ik recentelijk mijn eigen touroperator gestart www.escolette.nl en www.clubescolette.nl waarmee ik een oude bekende touroperator nieuw leven wil inblazen.

Naast het vliegen met drones zelf, vind ik ook de theoretische kant erg interessant. Dit is tevens de reden dat ik mij beschikbaar heb gesteld voor het bestuur. Er is nog heel veel te doen in de wet- en regelgeving met betrekking tot drones en het lijkt mij leuk om daar mijn bijdrage aan te kunnen leveren.

Binnen het relatief nieuwe bestuur ga ik mij vooralsnog bezighouden met algemene zaken en met informatieverstrekking richting de leden in het bijzonder. Drone vliegen neemt in ons land en Europa snel toe. We leven in een klein land met relatief veel beperkingen. Het bestuur van de KNVvL afdeling drones wil zich inzetten om het vliegen met een drone mogelijk te blijven maken. Daarvoor is het van belang dat we met alle gebruikers van het luchtruim goede afspraken maken om ongelukken te voorkomen. Ik hoop met mijn kennis en ervaring hieraan bij te kunnen dragen.