Op 9 februari j.l. heeft de voorzitter van de afdeling Modelvliegsport een mail geschreven naar de gemeente Heerde. Dit naar aanleiding van het feit dat in artikel 2:23:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van die gemeente een verbod is opgenomen, waarin wordt aangegeven dat hinderlijk drone- en/of modelvliegen op door de gemeente aangewezen plaatsen niet toegestaan is.

Onzerzijds is de gemeente Heerde er op gewezen dat het opnemen van zo’n verbod in de APV in strijd is met hogere regelgeving, lees de Wet Luchtvaart en o.a. de Regeling Op Afstand Bestuurde Luchtvaartuigen en de Regeling Modelvliegen.

In het antwoord van de gemeente Heerde van 28 februari 2018 onderschrijft zij het feit dat hogere regelgeving voor lagere regelgeving gaat en heeft toegezegd dat bij de volgende herziening van de APV dit artikel verwijderd of aangepast wordt. Dit geeft tevens aan dat opname van een dergelijk verbod in de APV geen rechtsgeldigheid heeft.

Wij zijn reuze blij met deze conclusie en toezegging van de gemeente Heerde en danken die gemeente voor haar snelle antwoord.

Als in jouw gemeente ook zo’n verbod in de APV is opgenomen, laat het ons dan weten en wij zullen de betreffende gemeente aanschrijven op soortgelijke wijze als we bij de gemeente Heerde en ook bij Vlieland (voornemen tot een verbod) hebben gedaan.