NEN is het Nederlands Normalisatie Instituut. NEN beheert aan de ene kant Nederlandse normen, maar is ook de toegangspoort voor Nederland naar ISO (de internationale standaardisatie organisatie) en CEN (de Europese standaardisatie organisatie). Drones zijn ondergebracht bij het aan CEN gelieerde ASD-STAN (de Europese Standaardisatie organisatie voor luchtvaart).

Voor sommige producten is het voor Nederland verplicht de Europese standaarden over te nemen. Dit zijn normen die op verzoek van de EU worden gemaakt ter bevordering van haar interne markt.

Als stichting zonder winstoogmerk is het de taak van NEN het standpunt en daarmee het belang van de Nederlandse sectoren bij de internationale organisaties te behartigen. De NEN is georganiseerd via commissies van stakeholders uit de desbetreffende sector. De NEN commissie voor drones is zeer recentelijk van start gegaan en de KNVvL is lid van deze commissie van stakeholders.

Wat doet de NEN dan in het geval van onze dronesector?

Alle fabrikanten die elektronische apparatuur (zoals drones en bijbehorende accessoires) willen verkopen aan consumenten die zich in de EU bevinden, zijn verplicht om hun producten aan deze minimale randvoorwaarden te laten voldoen. Die voorwaarden kunnen heel breed zijn: van het al dan niet gebruik van bepaalde grondstoffen, het voldoen aan een bepaalde geluidsnorm of een maximale batterijspanning tot het voldoen aan bepaalde security testen. Om te laten zien of apparatuur (en in ons geval de toekomstige modellen drones en bijbehorende accessoires) voldoet aan deze randvoorwaarden, bestaat het CE-keurmerk. Hoe hoger het gewicht van de drone, hoe strenger deze eisen zullen zijn. Om te zien met welke classificatie je te maken hebt bij de aanschaf van een drone, komt er een nieuw label: C1 tot en met 4 voor drones in de open categorie en zoals het er nu uitziet ook een tweetal aanvullende labels C5 en C6 voor drones in de Specific categorie.

Let op: Het nieuwe label wordt een verplichte toevoeging aan de CE-markering. Het keurmerk zegt dus iets over de randvoorwaarden voor de fabrikanten en het label is bedoeld om je bij aanschaf van een drone snel inzicht te geven in wat je ermee mag doen en welke aanvullende eisen er aan de piloot worden gesteld. Dit wordt dan ook nader toegelicht in de handleiding die verplicht bij de drone wordt geleverd.

Vanaf 1 januari 2023 moeten drones het label duidelijk zichtbaar op de verpakking hebben staan. Afhankelijk van het label van de drone kom je vervolgens in de Open subcategorieën A1, A2 of A3 terecht, of in het geval van C5 en C6, in de Specific categorie.