Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Directie Luchtvaart) werkt aan een innovatiestrategie voor de luchtvaart, waar onbemande luchtvaart deel uit maakt. Voor onze leden kan het interessant zijn om hieraan deel te nemen of om de webinars achteraf te volgen. Hieronder volgt de uitnodiging die we hebben ontvangen:

*****

Geachte heer/mevrouw,

Op 13 oktober jl. hebben we de eerste workshop Innovatiekrachtanalyse – casus U-space gehouden, in het kader van de innovatiestrategie voor de Nederlandse luchtvaart (kijk hier het webinar terug met meer uitleg over de totstandkoming van de innovatiestrategie). Deze workshop richtte zich op het identificeren van barrières voor innovatie en zwakke plekken van het innovatie ecosysteem rondom de ontwikkeling van U-space.

We willen u bij deze uitnodigen voor de 2e workshop. Het doel van deze workshop is het gezamenlijk verkennen en ophalen van oplossingsrichtingen. In deze workshop zullen we ook terugblikken op de reeds opgehaald input van de eerste workshop en eerste resultaten uit de enquête. Onder andere gebrek aan coördinatie en ontwikkelrichting en verwachtingen kwamen al naar voren als belangrijke uitdagingen.

Om een goed beeld te krijgen van de uitdagingen en oplossingsrichtingen is de bijdrage van relevante stakeholders van belang. Uw aanwezigheid wordt dan ook zeer gewaardeerd. De workshop is digitaal.

We doen twee datumvoorstellen. Wilt u een email naar onderstaand email adres sturen voor informatie of inschrijving:

Optie 1
: 1 november van 10:30 – 12:00 uur

Optie 2
: 8 november van 15:00 – 16:30 uur

Wanneer u vragen heeft kunt u die per mail richten aan Mike van Moerkerk: mvm@tg.nl

Bij voorbaat hartelijk dank.

Vriendelijke groeten,

Secretariaat Directie Luchtvaart