Het NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Centrum) is door het ministerie van I&W aangewezen om de omzetting van het ROC-light en RPA-L te verzorgen. Meer informatie lees je hieronder en in het bijgevoegde document onder aan dit artikel.

Lees die informatie eerst even door. Het omzetten van je ROC-light of RPA-L doe je bij het NLR via deze link.

Omzetting naar OPEN A2
Door de invoering van EU regelgeving voor drones is er een nieuw systeem gekomen voor bestaande vliegbewijzen. Het ROC-Light en brevet RPA-L zijn geldig tot 31 december 2021. Het Ministerie van I&W biedt de mogelijkheid het ROC-Light of brevet RPA-L om te zetten naar het vliegvaardigheidsbewijs OPEN A2.
Er zijn voorwaarden verbonden aan de omzetting, deze vind je in het document onderaan dit artikel.

De belangrijkste voorwaarden
ROC-Light omzetten naar OPEN A2:
- je bent houder van een geldig ROC-light ontheffing
- je beschikt over het oorspronkelijke (digitale) theorie-examencertificaat

RPA-L om OPEN A2 te verkrijgen:
- je bent houder van een geldig RPA-L
- je verklaart te beschikken over de kennis die in de ‘Refresher ROC-Light’ en 'Aanvullende module’ staat.

Algemeen:
- je kunt inloggen met DigiD (noodzakelijk bij de RDW).
- je aanvraag moet uiterlijk 31 oktober 2021 ontvangen zijn, onvolledige of incorrecte aanvragen worden niet in behandeling genomen.
- Zie voor meer info de site van het RDW

Toelichting NLR nav Droneloket
Tijdens de Droneloketsessie van 30 september onststond enige verwarring. We ontvingen van NLR hierover de volgende toelichting: 'Het aanleveren van de informatie voor de omzetting via https://roclightomzetting.nlr.nl moet uiterlijk 31 oktober zijn ingediend. Het moment van activeren van de omzetting bij de RDW kan een gevolg hebben voor het opereren onder de nationale regelgeving. Dit is afhankelijk van uw situatie. Bij de email met RDW inloginformatie die u ontvangt van roclightomzetting@nlr.nl, krijgt u hierover meer informatie. Het moment van activeren van de omzetting bij de RDW moet uiterlijk in 2021 zijn afgerond.'

Schrappen PH-nummer
Na het omzetten en het eventueel registreren van je drone bij het RDW, is het ook nodig je eerder verkregen PH-nummer uit het luchtvaartuigregister te laten schrappen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar luchtvaartuigregister@ilent.nl met in het onderwerp het exacte PH-nummer.

Bestand Type Grootte
NLR info omzetting pdf 171,197 KB