Verschillende partijen uit de Nederlandse dronesector hebben aangegeven behoefte te hebben aan een laagdrempelige vorm van contact met het ministerie van I&W. Het ministerie organiseert daarom maandelijks een digitaal droneloket van één uur. Geïnteresseerde partijen kunnen vragen stellen of van gedachten wisselen over beleid en regelgeving. Om ruimte te bieden aan spontane discussie wordt het aantal deelnemers per bijeenkomst beperkt tot maximaal vijftien. Deelnemers moeten zich hiervoor per e-mail aanmelden en kunnen daarbij al vragen indienen. Vooraf vragen indienen is echter niet vereist.

Doelgroep

Het loket is open voor iedereen die in gesprek wil met het ministerie over beleid, regelgeving of handhaving. Met oog op het beperkte aantal deelnemers krijgen vertegenwoordigers van brancheverenigingen of samenwerkende organisaties voorrang.

Data

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 28 oktober (de uitnodiging staat hieronder ter info). Uitnodigingen voor volgende bijeenkomsten op de vierde donderdag van de komende maanden (28 oktober & 25 november) volgen.

Verslag 30 september
Het eerste Droneloket was op 30 seotember. Daar is wat verwarring ontstaan mbt de omzetting van je ROC-Light/RPA-L naar een vliegbewijs. We hebben het voor je uitgezocht en het volgende bevestigd gekregen van het NLR:

'Het aanleveren van de informatie voor de omzetting via https://roclightomzetting.nlr.nl moet uiterlijk 31 oktober zijn ingediend. Het moment van activeren van de omzetting bij de RDW kan een gevolg hebben voor het opereren onder de nationale regelgeving. Dit is afhankelijk van uw situatie. Bij de email met RDW inloginformatie die u ontvangt van roclightomzetting@nlr.nl, krijgt u hierover meer informatie. Het moment van activeren van de omzetting bij de RDW moet uiterlijk in 2021 zijn afgerond.'