KNVvL afdeling Drones | Onbemand neemt deel in de Drone Council Nederland (DCNL). De dronecouncil is initieel opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ondersteunt de council maximaal twee jaar op administratief gebied. Het doel van de council is om informatie over onbemande luchtvaart van allerlei bronnen te verzamelen en een informatiepunt te zijn voor iedereen die iets over onbemande luchtvaart wilt weten.

Verder heeft de council als doel om gevraagd en ongevraagd advies te geven op het gebied van onbemande luchtvaart naar overheden en instanties.

Op dit moment is de council net uit de kwartiermakers fase en worden er doelen gesteld en terreinen afgebakend. Onbemande luchtvaart kan dusdanig uitgebreid zijn dat al snel verzand kan worden in details. Dat is niet de bedoeling.

De structuur van de council als volgt. Op strategisch niveau zitten vertegenwoordigers van directe stakeholders. Op dit moment zitten de volgende partijen in de council:

  • Ministerie I&W
  • Rijkswaterstaat
  • Dutch Drone Delta
  • Dutch Drone Platform (drone testcentra)
  • DroneHubNoord
  • Provincies
  • Gemeentes
  • DCRO
  • KNVvL
  • AOPA

Het werk wordt uitgevoerd in werkgroepen. Op dit moment zijn er twee werkgroepen (verantwoord vliegen en luchtruim) en is er één in oprichting (EU regelgeving).

Meer informatie kunt u vinden op de website van de council: dronecouncil.nl

KNVvL afdeling Drones | Onbemand behartigt de belangen van onze leden in de council. Het streven is om punten op de agenda te krijgen die een beperking vormen bij het vliegen.

Heeft u (als KNVvL lid) een onderwerp om in de council in te brengen, stuur dan een bericht naar [email protected]

DCNL bijeenkomst vond plaats bij de NLR in Amsterdam. Daar kregen we ook een demonstatie hoe dronegeluid wordt ervaren middels een 3D simulator.