Er is onduidelijkheid over wat een mensenmenigte is en wat zijn niet betrokken personen bij drone operaties. Hierbij de officiële definities van EASA:

Mensenmenigte

Een verzameling mensen is een mensenmenigte. Het wordt niet bepaald door een specifiek aantal mensen, maar houdt verband met de mogelijkheid voor een individu om zich te verplaatsen om de gevaren van een drone, welke niet meer onder controle is, te vermijden. Als een groep mensen zo dicht opeengepakt zit dat hun mogelijkheid om vrij te ontsnappen of weg te bewegen van de drone beperkt is, dan wordt het beschouwd als een verzameling mensen.

Voorbeelden van bijeenkomsten van mensen zijn de mensen in:
sportieve, culturele, religieuze of politieke evenementen;
stranden of parken op een zonnige dag;
winkelstraten tijdens de openingsuren van de winkels; of
skigebieden / tracks / rijstroken.


Niet betrokken persoon
Een niet-betrokken persoon is een persoon die niet deelneemt aan de UAS-operatie of die niet op de hoogte is van de instructies en veiligheidsmaatregelen gegeven door de UAS (drone) -operator. Een persoon wordt als betrokken beschouwd als hij / zij besluit deel uit te maken van de operatie, het risico begrijpt en in staat is om de positie van de drone tijdens het vliegen te controleren. Om als ‘betrokken’ bij de operatie te worden beschouwd, moet een persoon daarom:

- toestemming geven om deel uit te maken van de operatie (bijv. toestemming om te worden overgevlogen door de drone); de toestemming moet expliciet zijn;
- instructies en veiligheidsmaatregelenkrijgen van de drone-operator / piloot op afstand die moeten worden toegepast in geval van een noodsituatie; en
- niet bezig zijn met andere activiteiten waardoor de persoon de positie van de drone niet kan controleren en, in geval van een incident, actie ondernemen om te voorkomen dat hij wordt geraakt.

Op een ticket schrijven dat een drone zal worden gebruikt tijdens een evenement wordt niet voldoende geacht, aangezien de drone-operator individuele uitdrukkelijke toestemming moet krijgen en ervoor moet zorgen dat mensen het risico en de te volgen procedures in geval van nood begrijpen. Tijdens de operatie wordt verwacht dat betrokken personen het traject van de drone zullen volgen en bereid zullen zijn om actie te ondernemen om zichzelf te beschermen voor het geval de drone zich onverwachts gedraagt. Als mensen tijdens de UAS-operatie bezig zijn met werken of kijken naar iets dat niet past bij het volgen van het traject van de drone, dan kunnen ze niet als betrokken worden beschouwd. Voorbeelden van niet-betrokken mensen:

- toeschouwers verzameld voor sportactiviteiten, concerten of andere massa-evenementen;
- mensen op het strand of in een park, of lopend op straat.

Een niet-betrokken persoon is niet alleen een persoon die direct wordt blootgesteld aan een drone, maar kan ook een persoon zijn die zich in een bus, auto enz. bevindt en die indirect wordt blootgesteld. Als een drone bijvoorbeeld over een auto vliegt, moet de bestuurder worden beschouwd als een ‘niet-betrokken persoon’. De reden is dat een drone die dicht bij een auto vliegt (zelfs als hij er geen impact op heeft) zijn bestuurder mogelijk kan afleiden en daarom een auto-ongeluk kan veroorzaken.