KNVvL afdeling Drones | Onbemand is lid van de NEN. Ons Nederlandse normalisatie instituut. We zijn actief in de normcommissie Drones. Met onze deelname werken we mee aan standaarden voor onbemande luchtvaart en zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Recent is de ontwikkeling van normen voor onbemande luchtvaart overgegaan van ASD-STAN naar CEN. Beide zijn Europese instellingen die normen ontwikkelen, maar CEN is directer gelieerd aan de Europese commissie en EASA. Die hopen op deze manier dat de ontwikkeling sneller gaat dan tot op heden.

Deze bijeenkomst, bij het hoofdkwartier in Brussel, was de eerste maal dat vele Europese landen in één ruimte zaten om de standaarden en de voortgang te bespreken.

Per 1/1/24 is het de bedoeling dat er alleen nog maar Cx gekeurde drones in de winkels liggen en dan moeten die standaarden er wel op tijd zijn. Hieronder het overzicht van de standaarden die naar CEN zijn overgegaan.

4709-001 UAS Product requirements and verification
4709-002 UAS Direct Remote Identification
4709-003 UAS Geo-awareness requirements
4709-004 UAS Lightning requirements
4709-005 Geo-Caging requirements for UAS (C6)
4709-006 Flight Termination System requirements for UAS (C5-C6)
4709-007 General product requirements voor UAS of classes C5 and C6
4709-008 Accessories kits (C5)

2, 3 en 4 worden begin mei ter stemming aangeboden en na 8 weken worden ze dan definitief. 1 is bijna af en wordt wat later ter stemming aangeboden. Dit is wel de belangrijkste omdat het de eisen aan en controle van UAS (C0-C4) beschrijft. Deze zijn weer ter onderbouwing van de EASA richtlijnen 945 en 947 welke in 2019 zijn uitgevaardigd.

Bent u lid en wilt u advies en uitleg over deze normen, neemt u dan contact met ons op via drones@knvvl.nl