Achtergrond

Vroeger… was de zweefvliegerij in Nederland eigen baas. Via de internationale organisaties (o.a. ICAO) was er een vorm van afstemming en werd je Nederlandse ZVB, later GPL erkend in andere landen.

Toen begon de Europese regulering. Er was meer behoefte aan EU- vaststelling van regelgeving. EASA is het technisch voorportaal en uiteindelijk wordt de voorgestelde regelgeving door de EU formeel vastgesteld. Eén van de onderdelen die hier onder valt is de opleiding tot het (zweef-)vliegbrevet, beschreven in de EASA regeling Part-FCL (Flight Crew License)

Het was een lange weg om te komen waar we nu zijn; zou in 2013 de nieuwe regelgeving al ingevoerd gaan worden, nu, na jarenlang uitstel en daardoor gelukkig een sterke vereenvoudiging van het oorspronkelijke plan, gaat het dan eindelijk gebeuren. Vanaf 8 april 2020 wordt er voortaan alleen nog maar opgeleid vanuit een Declared Training Organisation (DTO) voor het EASA brevet SPL als onderdeel van Part FCL. Op dit moment zijn bijna alle clubs officieel een DTO.
Geen LAPL-S meer? Ja, dat is goed opgemerkt, lees hieronder verder over het hoe en waarom.

Part S-FCL

Omdat Part-FCL voor de zweefvliegers nog steeds niet eenvoudig genoeg was, is er nu een Part S-FCL, een speciale uitwerking voor zweefvliegen van Part FCL (Sailplane). Eind oktober 2019 is door de EASA Part S-FCL goedgekeurd. Dit is goed nieuws: het vereenvoudigt de regelgeving zoals we die nu kennen van Part-FCL. Hoewel dit besluit nog (steeds) niet officieel gepubliceerd is door EASA, is de verwachting dat Part-S-FCL 8 april 2020 van kracht wordt, inclusief een overgangsperiode van een jaar.
Anders gezegd: tegelijk met de definitieve invoering van Part-FCL wordt deze meteen alweer gewijzigd met Part S-FCL…… wel met een overgangsperiode van een jaar. tot 8 april 2021 om dit te kunnen implementeren.
ILT meldt hierover het volgende:

De Europese regels voor brevetten voor zweefvliegen en ballonvaren zijn uiterlijk vanaf 8 april 2021 voor iedereen van toepassing in Nederland. De regels leiden tot nieuwe Europese brevetten. Tot 8 april 2020 zijn deze regels opgenomen in EU Verordening 1178/2011 (FCL), daarna in S-FCL en B-FCL. Meer informatie volgt.

Ook ILT is in afwachting van de officiële publicatie.

LAPL-S verdwijnt, wordt SPL

Meest in het oog springende wijziging is dat het LAPL brevet verdwijnt en we na 8 april 2021 alleen nog maar het SPL brevet kennen. Afhankelijk van de medische keuring (EASA-LAPL-S of EASA klasse II) kunnen er bepaalde rechten ontleend worden aan dit SPL. Dit is gelijk aan het verschil tussen het huidige LAPL en SPL.

Vanaf 8 april 2020 tot 8 april 2021, gedurende het overgangsjaar blijft het GPL geldig, verlenging en herafgifte is dan ook nog mogelijk. Voor nu is dan ook het advies om de conversie van het GPL uit te stellen tot na 8 april 2020 en het dan meteen om te zetten in SPL.

Wat niet wijzigt is de verplichting om de zweefvliegopleiding vanuit een DTO te verzorgen (volgens Part FCL). De GPL opleiding stopt definitief na 8 april 2020.
Dat houdt in dat instructeurs na 8 april 2020 wél een geldig EASA brevet moeten hebben om onder de DTO les te mogen geven.

Vanaf 8 april 2020 wordt er alleen nog maar een SPL afgegeven, en wordt het GPL meteen geconverteerd naar een SPL. Hoe dit precies in zijn werk gaat is nog even afwachten, hierover is nog niets bekend vanuit ILT, evenals de omzetting van LAPL-S naar SPL.
Komt tijd, komt tijd raad.

Medische keuringen

Het blijft verstandig om vanaf nu meteen een EASA LAPL of EASA klasse 2 medische keuring aan te vragen. Levert dit problemen op, dan is het nog steeds mogelijk om gedurende de overgangsperiode een KNVvL medische keuring voor zweefvliegen aan te vragen.

Let op:

Er is soms enige verwarring over de term ‘Klasse 2’. De KNVvL Medische Verklaring is een zgn. ICAO klasse 2 medical, en is wereldwijd geldig. Sportartsen van de FSMI en AME’s, geautoriseerd door de KNVvL, mogen dit afgeven. Voor SPL heb je een EU (EASA) klasse 2 of LAPL medical nodig. Hierin speelt de KNVvL geen rol, dit valt onder Europese wetgeving.

Meer informatie over de wijzigingen naar aanleiding van Part S-FCL volgt spoedig. Mocht je naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, mail ze naar Frouwke Kuijpers, info-zweef.dto@knvvl.nl