De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek werd in 1941 opgericht, als onderdeel van de toenmalige ‘Vakafdeeling Luchtvaarttechniek’ van de KNVvL. Het doel van de NVvL is om luchtvaarttechnische kennis uit te wisselen en luchtvaartingenieurs met elkaar in contact te brengen, door het organiseren van lezingen, excursies en symposia. In de loop van de achterliggende 75 jaren is dat succesvol geweest. Zoals ook blijkt uit het recent uitgebracht boek, geschreven door DirkJan Rozema, getiteld:

Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek:
75 jaar platform voor kennisuitwisseling

In dit 216 pagina’s tellende boek, uitgevoerd met een harde omslag, is de historie van de vereniging uitvoerig beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van het archief van de NVvL en van ander archiefmateriaal. Verder bevat het een uitgebreid overzicht van alle door de vereniging gehouden activiteiten (lezingen, excursies, symposia, publicaties) en komen de namen voor van talloze prominenten in de Nederlandse luchtvaartwereld. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de samenwerking met buitenlandse organisaties, zoals ICAS en CEAS,

Op 22 november 2016 is tijdens het op Soesterberg gehouden jubileumsymposium het eerste exemplaar van het boek uitgereikt aan de voorzitter van de NVvL, ir. Fred Abbink, in aanwezigheid van de voorzitter van de KNVvL, mr.dr. Ronald Schnitker.

Belangstellenden die geen lid zijn van de NVvL kunnen het boek bestellen door dit aan te vragen bij de NVvL (email: nvvl@nlr.nl) ondervermelding van de NAW-gegevens. Na ontvangst van de aanvraag zal het boek worden toegezonden met de factuur. De kosten van het boek bedragen € 25,-