De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde (NVvLG) is opgericht op 10 mei 1958 en via de afdeling Luchtvaartwetenschappen (LVW) aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart.

De missie
De Vereniging heeft als doel de beoefening en bevordering van de luchtvaartgeneeskundige wetenschap. Zij tracht dit doel te bereiken door het leggen en onderhouden van contacten met allen die op lucht- en ruimtevaartgeneeskundigterrein werkzaam zijn. Wetenschappelijke problemen worden bestudeerd en onderzoek op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig gebied wordt gestimuleerd en ondersteund door middel van raad en (bescheiden) financiële steun. Het opstellen van wetenschappelijke publicaties wordt bevorderd en zo nodig wordt hierbij advies en hulp geboden.

Ga naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde.