De NVvL is een vereniging die een platform biedt voor al diegenen die vanuit hun professie of interesse zijn geïnteresseerd in luchtvaarttechnologie.

De NVvL houdt zich bezig met alle elementen van onderzoek, wetenschap en technologie en telt onder haar leden specialisten uit alle sectoren van de luchtvaart: overheid, industrie en onderwijs- en researchinstellingen.

Zij treedt op als link en communicator tussen de individuele disciplines en promoot de uitwisseling van kennis tussen industrie, kennisinstituten en onderwijsinstellingen op zowel nationaal en internationaal niveau. Daarnaast draagt de NVvL bij aan het vormen van een netwerk van personen die actief zijn op het vlak van luchtvaarttechnologie in de breedste zin van het woord.

Als vereniging ondersteunt de NVvL de luchtvaartsector in Nederland en treedt op als vertegenwoordiger van haar leden. Zij levert informatie over wetenschappelijke, technische, economische en culturele ontwikkelingen van de luchtvaartsector in Nederland. Via de organisatie van en deelname aan nationale en internationale symposia draagt de NVvL bij aan de uitwisseling van informatie en ervaring op velerlei terreinen van de internationale luchtvaartsector. Via het uitbrengen van een Jaarboek, met daarin o.a. de maandelijkse lezingen, voorziet de vereniging zowel de professional als de geïnteresseerde amateur van informatie.

Om de toekomstige ontwikkelingen in de luchtvaartsector te kunnen blijven volgen en te ondersteunen werkt de NVvL, waar mogelijk, nauw samen met jonge ingenieurs en wetenschappers. Dit wordt onder andere gestalte gegeven via activiteiten die gezamenlijk met studentenverenigingen (zoals VSV Leonardo Da Vinci en Sypke Wynia) worden georganiseerd.

Ga naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek.