De Vliegtuigbouwkundige Studievereniging ‘Leonardo da Vinci’ is de vereniging van studenten Luchtvaart- & Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. Ruim 95 procent van de studenten van onze faculteit is lid, hetgeen neerkomt op een ledenaantal van ongeveer 2300. Daarmee is de VSV 'Leonardo da Vinci' de grootste vliegtuigbouwkundige studievereniging in de Benelux. De studievereniging heeft tot doel de belangen van haar studenten behartigen in de breedste zin des woords.

Daartoe organiseren zo'n 18 commissies en disputen velerlei activiteiten zoals lezingen, excursies, een studiereis, borrels en feesten. Dit gebeurt allemaal onder leiding van zeven studenten die full-time in het bestuur zitten van de vereniging en hun studie een jaar lang opzij zetten om zich volledig in te zetten voor de vereniging. Binnen de faculteit zorgt de VSV dat studenten een stem hebben in het onderwijsprogramma en doet zij aan kwaliteitszorg, door middel van onderwijscommissies. Uiteraard verkoopt de VSV ook studieboeken tegen lage prijzen.

Naast deze puur onderwijskundige activiteiten ziet de VSV het ook als haar taak om studenten kennis te laten maken met de luchtvaart- en ruimtevaartwereld buiten de faculteit en brengt zij studenten in contact met het bedrijfsleven. Zo worden workshops bij bedrijven georganiseerd, zorgen de disputen van de VSV voor lezingen, excursies naar bedrijven en meerdaagse buitenlandexcursies, terwijl de studiereiscommissie de jaarlijkse grote studiereis voor haar rekening neemt. De jaarlijkse studiereis duurt tussen de 3 en 4 weken en laat 30 studenten en enkele faculteitsmedewerkers kennis maken met buitenlandse bedrijven. Recente studiereizen voerden ons naar Indonesië en Australië, de VS en Brazilië, en afgelopen jaar naar Groot-Brittanië en Ierland. Dit jaar zal de studiereis naar Noord-Amerika gaan.

Ook treedt de VSV regelmatig naar buiten door het organiseren van grote, internationale symposia, met bekende sprekers, zoals Buzz Aldrin, de tweede man op de maan en Jean-Jacques Dordain, Director General van de ESA. Niet alleen organiseert de VSV, zij publiceert ook. Elk jaar verschijnt een chique en verzorgd jaarboek. Hierin staan verslagen van alle activiteiten van onze studievereniging. Daarnaast brengt de VSV een glossy fullcolour kwartaalmagazine uit: De Leonardo Times. Hierin staan onder andere technische artikelen, bedrijfsprofielen en verslagen van workshops, lezingen en andere activiteiten.

Ga naar de website van de Vliegtuigbouwkundige Studievereniging ‘Leonardo da Vinci’.