Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Luchtvaartkennis

De afdeling Luchtvaartkennis behoort tot de niet-vliegende afdelingen van de KNVvL. De afdeling biedt aan de verzamelaars, luchtvaartherkenners, schaalmodelbouwers en vooral aan de speurders in de rijke luchtvaarthistorie van Nederland de gelegenheid die kennis uit te wisselen en te verdiepen. Maar de afdeling Luchtvaartkennis is ook voor mensen zonder grote kennis, maar met een algemene interesse voor bijvoorbeeld oude vliegtuigtypen.

De leden krijgen vier maal per jaar het blad LUCHTVAARTKENNIS toegezonden, 6 maal per jaar het blad Verenigde Vleugels en de KNVvL periodiek Airsport Mail (stopt eind 2014). Lidmaatschap van de afdeling luchtvaartkennis biedt een aantal voordelen:

- Leden van de Afdeling Luchtvaartkennis zijn automatisch kandidaat-lid van de Netherlands Branch van Air Britain. Air Britain is de Britse (uiteraard veel grotere) evenknie van Luchtvaartkennis, en geniet door middel van haar uitgaven (de bladen Air Britain News, Archive en Militaria, en grote aantallen boeken van hoogstaand niveau) wereldwijde bekendheid. Als lid van Luchtvaartkennis heeft u, via de bestuursleden, toegang tot het internationale netwerk van specialisten, en kunt u met ledenkorting de publicaties van Air Britain aanschaffen.
- Het toezenden van door de afdeling gepubliceerde boeken en CD-ROMS's (in de afgelopen jaren onder andere het "Uiver dossier", een boek over vliegtuigbouwer Spijker en een CD-ROM met historische foto's) of aankoop tegen gereduceerde prijs van deze publicaties.
- Stemrecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS

Eenmaal per kwartaal publiceert de afdeling Luchtvaartkennis het luchtvaarthistorische tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS (de hoofdletters werden gekozen om het blad van de afdeling te onderscheiden) waarin aan allerlei, vooral bijzondere onderwerpen uit de luchtvaartgeschiedenis aandacht wordt geschonken, zoals minder bekende vliegtuigbouwers en zeldzame vliegtuigtypen uit de hele wereld. De mutaties in het Nederlandse luchtvaartregister worden in het blad eveneens besproken. Onder de auteurs in het blad treft men namen van bekende luchtvaarthistorici en -schrijvers.

Financiële bijdragen

Om de uitgave van LUCHTVAARTKENNIS rendabel te houden zijn financiële bijdragen uiteraard welkom. Tevens is ruimte voor adverteerders in LUCHTVAARTKENNIS. Voor nadere inlichtingen: Loet Kuipers (loetk@hotmail.com, 030 8785187).

Lees meer over LUCHTVAARTKENNIS.

Website afdeling Luchtvaartkennis kop 4

De afdeling Luchtvaartkennis heeft een eigen website, Luchtvaartkennis.net.

Samenwerking met avianet.eu

Per 1 mei 2011 werkt de Afdeling Luchtvaartkennis samen met avianet. Vanaf die dag zijn een aantal in het verleden gepubliceerde klassieke artikelen uit LUCHTVAARTKENNIS online beschikbaar op avianet.eu. Ook is een selectie unieke foto's (van vooral internationale luchtvaartevenementen uit de jaren '60 en '70) te bekijken.

Doel van deze samenwerking is enerzijds bekendheid geven aan de afdeling Luchtvaartkennis en het door haar gepubliceerde materiaal, en anderzijds de lezers van avianet.eu een verdieping en uitbreiding bieden met informatie. Zowel het aantal artikelen als de fotocollectie zullen regelmatig uitgebreid worden. U kunt de nieuwe sectie van avianet.eu hier vinden.

Avianet.eu is de opvolger van avianet.nl, gestart in 1999 en één van de eerste Nederlandstalige websites op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Avianet.eu is gericht op de lucht- en ruimtevaart in de Benelux, maar met aandacht voor interessante gebeurtenissen en verhalen daarbuiten. Avianet.eu wordt gepubliceerd door Aerospace Information Service, een uitgeverij gevestigd te Made (N-Br.). Voor meer informatie: Aerospace Information Service

Publicaties

De afdeling Luchtvaartkennis publiceert ook met enige regelmaat boeken over onderwerpen uit de Nederlandse luchtvaarthistorie. Recente uitgaven zijn een boek over de Haagse vliegtuigbouwer Pander, bundeling van de rapporten rond het ongeval met de KLM DC-2 "Uiver", een boek over de eerste Nederlandse vliegtuigfabriek Spijker, en "van A tot Z", een historisch overzicht van alle Nationaliteitskenmerken op vliegtuigen (de zogenaamde pre-fixen) in de burgerluchtvaart van 1919 tot heden.
Meer informatie bij Projecten.

Oproep: negatieven en afdrukken

Een ander, lang lopend project is de digitalisering van de collectie negatieven van de afdeling Luchtvaartkennis. Hoewel er nog veel tijd moet worden gestoken in inventarisatie en correcties van de afbeeldingen willen wij benadrukken dat we blijvend geïnteresseerd zijn in uitbreiding van de collectie, die inmiddels uit ruim 6000 afbeeldingen bestaat. Met name negatieven en afdrukken met Nederlands gerelateerd vliegtuigen kunnen op een warme belangstelling rekenen. Als u overweegt uw collectie foto's of negatieven met afbeeldingen van vliegtuigen geheel of gedeeltelijk van de hand te doen horen wij graag van u. Eind 2008 is een deel van de collectie (Nederlandse civiele vliegtuigen) op CD-ROM uitkomen en aan de leden toegestuurd. Aan een deel met foto's van Nederlandse militaire vliegtuigen wordt inmiddels hard gewerkt, in 2014 komt dit deel beschikbaar. Nadere informatie over de uitgebrachte CD is te vinden onder projecten.
Voor inlichtingen: Arno Landewers.

Jaarvergadering

Jaarlijks vindt de jaarvergadering van de afdeling Luchtvaartkennis/Air-Britain branch Netherlands plaats. Hierbij zijn leden, lezers en belangstellenden welkom. Naast de jaarvergadering wordt een verloting van luchtvaartboeken georganiseerd. Een uitgelezen mogelijkheid om bestuur, redactie en mede-leden/lezers te ontmoeten!
De jaarvergadering 2014 vond plaats op 15 maart in Aviodrome op vliegveld Lelystad.

Luchtvaartkennis forum

Voor lezers van Luchtvaartkennis en geïnteresseerden is er op yahoogroups een forum opgezet. Doel van het forum is het bieden van een platform voor het stellen van vragen betreffende luchtvaarthistorie aan medelezers en voor het voeren van discussies rond luchtvaarthistorie of de KNVvL/Luchtvaartkennis/Air-Britain Branch Netherlands. Ook kunnen foto's op het forum worden gezet (er zijn o.a. 70 foto's te vinden uit het album van A.G. von Baumhauer). Het forum kan hier worden gevonden. Lid worden van het forum kan door een lege e-mail te sturen naar lvk-forum-subscribe@yahoogroups.com.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Lid wordenMeer info

Lid worden van de grootste organisatie van luchtsporten? Klik hier.

MagazinesLEES MEER