In het KNVvL ALA-50 Jubileumjaar konden wij gezien de Covid-19beperkingen geen fysieke presentaties organiseren, maar zijn wij Webinars gaan ontwikkelen.
Met het succes van de NGAS Webinars op 9, 16, 23 en 30 januari hebben we ALA-eigen Webinars voorbereid.

In het eerste ALA-Webinar 21-1 van 10 mei 2021 sprak ir. Bram Elsenaar over het NLR 1940-1945 naar zijn boek 'Onder de vleugels van Göttingen'.

Maandag 31 mei 2021 spreekt ir. Fred Abbink, (NLR en TU Delft L&R) voor de ALA, KNVvL-afdelingen en KNV Onze Luchtmacht-Schiphol-NH: 'A Century of Air Transport Cockpit Development'.van 20.00 - 21.15 uur.

Samenvatting:
Electronische systemen spelen in de luchtvaart een steeds belangrijker rol. Ze zijn van essentieel belang voor het meten en presenteren van de gegevens voor besturing en de optimale vluchtuitvoering, voor het bewaken van de diverse boordsystemen, voor de communicatie en navigatie, voor het vermijden van gevaarlijke weerscondities en van vliegen tegen obstakels of tegen andere vliegtuigen en voorts voor de verkeersleiding.
De introductie van steeds meer en steeds geavanceerdere electronische systemen (avionica) in de luchtvaart heeft het mogelijk gemaakt dat de cockpitbemanning voor intercontinentale vluchten van 5 naar 2 kon worden teruggebracht. Momenteel wordt door Airbus, hierbij ondersteund door het Clean Sky 2-Programma van de Europese Unie, gewerkt aan de ontwikkeling van boordsystemen waarmee de toekomstige verkeersvliegtuigen veilig door één enkele vlieger gevlogen kunnen worden. In de presentatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de luchtvaart met speciale aandacht voor de ontwikkeling van de cockpit en de hierin gebruikte instrumentatie. Er wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog in de Burgerluchtvaart tot de huidige verkeersvliegtuigen en de uitdagingen die liggen in de verdere reductie van de cockpitbemanning. De presentatie is in het Nederlands, de teksten op de Powerpoint-slides zijn in het Engels.

Aanmelding:
Daags voor het Webinar ontvangt u de link om in te loggen.
Informatie en aanmelden: mikekasteleijn@gmail.com telefoon 0653772424