OCHTENDPROGRAMMA

10:00 uur aankomst en koffie in het hotel
10.30 tot 12.15 uur de ALA - JAARVERGADERING

De agenda plus andere stukken voor de jaarvergadering wordt de geïnteresseerde leden separaat toegezonden.

LUNCH

Van 12.30 – 13.30 uur is er tijd gereserveerd voor de lunch. Deelnemen aan de lunch is voor eigen kosten (19 euro).

MIDDAGPROGRAMMA

Het middagprogramma bevat twee bijzondere thema’s.

1. Cormorant- watervliegtuig
Het Nederlands ontwerp van een 7 persoons licht vliegtuig in termen van general aviation met de capaciteit om ook als watervliegtuig te kunnen worden ingezet, uniek voor NL.
Sprekers: ir. F. Kaiser van het Ingenieursbureau ADSE en ook Chris Rijff, initiatiefnemer van het project.

2. Ruimte afval
Een belangrijk thema in de hedendaagse Ruimtevaart SPACE DEBRIS ofwel Ruimte-Afval, een echt probleem. In de Ruimtevaart is sprake van een enorme stroom van non-actieve "uitgedoofde" satellieten en los afval e.d. die een bedreiging vormen voor een veilige Ruimte.
Spreker: Prof. dr. F. von der Dunk, verbonden aan meer Universiteiten in Nederland en de VS.

AANMELDEN VOOR ZOWEL HET OCHTEND- ALS HET MIDDAGPROGRAMMA

Datum: Zaterdag 24 februari 2024.

Locatie: Schiphol, Corendon Village Hotel (voormalig Sony).
Wie: Alle KNVvL-leden zijn van harte welkom, alsmede Introducés!
Deelnamekosten middagprogramma: KNVvL-leden: €10,-. Introducés: €15,-. Betaling op locatie (cash).
Graag uw aanmelding: via [email protected]

Wil jij erbij zijn? Schrijf je dan vóór uiterlijk 21 februari 2024 in.

Vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar het secretariaat: [email protected]