Het bezoek

Op zaterdag 6 juli 2019 ging een gezelschap van elf man naar Space Expo in Noordwijk. Het thema was het 50 jarig jubileum van de eerste maanlanding op 20 juli 1969.
Het programma begon met een kopje koffie in de ontvangstruimte. Daarna ging het gezelschap onder leiding van Michiel Kasteleijn langs de verschillende maan gerelateerde objecten in de expositie. Onder meer kregen we een originele maansteen te zien en een model op ware grootte van de maanlander.
Het was de eerste dag van het zomerprogramma van Space Expo.

Project Artemis

Om 11 uur kregen we een lezing met lichtbeelden en films over het Artemis project. Het Artemis project behelst een aantal retourvluchten naar de maan en de voorbereiding voor het stichten van een startpunt voor de bemande vluchten naar Mars. Bij Artemis werken ESA en de NASA samen. De eerste vlucht staat gepland in 2020. Vanaf 2021 zal een landing op de maan gemaakt worden. Tevens wordt een kleine versie van het ISS ruimtestation in een baan rond de maan gebracht. Na 2030 zal een eerste bemande vlucht naar Mars uitgevoerd kunnen gaan worden. Tevens werd de mogelijkheid om een maanbasis te vestigen besproken. Daarbij kan maanstof verwerkt worden in een schild rond de bemanningsverblijven, waarbij deze met een 3D-printer gemaakt worden.

De eerste maanreis

Na de lezing gingen we een film bekijken met originele televisiebeelden van de eerste maanreis. Helaas was het geluid niet optimaal.

Vervolgens was het tijd voor de lunch. Deze werd vrij snel bezorgd en genuttigd. Na de lunch was er wat tijd voor een individueel bezoek aan de tentoonstelling.

Bezoek aan het European Space Agency

Om half twee ging het gezelschap in een treintje voor een bezoek aan het European Space Agency (ESA). De identiteitscontrole duurde wat langer dan verwacht, maar na enige tijd gingen twee gidsen met ons mee. Eerst gingen we naar het Erasmus gebouw, waar een aantal modellen was tentoongesteld. Daar kregen we uitleg over de verschillende projecten waar ESA aan werkt. Vervolgens gingen we naar een ander gebouw waar verschillende satellieten zagen en de nodige uitleg kregen. Ook het eerder genoemde schild werd in model getoond.

Afronding

Na een kleine 2 uur was deze toer over en keerden we terug in Space Expo. Daar werd nog een groepsfoto gemaakt en ging ieder zijns weegs.
Het was een geslaagde dag.