Zaterdag 24 februari werd de ALV van de ALA gehouden, in de Vliegclub Schiphol, waarbij aan de orde kwamen jaar- en financieel verslagen 2017 en plannen voor activiteiten in 2018.

Het afdelingsbestuur werd herkozen, waarbij in taakverdeling Michiel Kasteleijn is benoemd tot voorzitter (als opvolger van de in 2017 overleden Peter Andriesse), Loet Kuipers als vicevoorzitter en activiteitencoördinator, Wop van der Veen als secretaris, Jan Schipper als penningmeester en Roger Soupart en Jan Hemink als bestuurslid.

Na de ALV sprak ir Dick Weber zijn deel 2 uit over de ontwikkeling van Fokker in de 20-30'er jaren; een fraai relaas in globaal perspectief. De middag werd besloten met een borrel met toehoorders en leden van de vliegclub.