2 april 2022

Zaterdag 2 april 2022 houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering.

We zijn dan te gast bij museum Crash

Aalsmeerderdijk 460
1436 BM Aalsmeerderbrug.

We starten daar om 14:00 uur.

De agenda

De agenda ziet er als volgt uit:

- Opening door voorzitter

- Kort jaarverslag afgelopen jaar

- Activiteiten / webinars

- Notulen vorige keer

- Financiën

- Plannen voor dit jaar en verder

- Samenwerking met LuchtvaartKennis

- Vragen rondje

- Sluiting

Het museum bezoek

Aansluitend is er een interessante rondleiding door het museum

Aanmelden

Wilt u ook aanwezig zijn, laat het dan even weten via: activiteiten.ala@knvvl.nl
onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer.

Na aanmelding ontvangt u nog wat laatste details, zoals het jaarverslag, de notulen en een financieel overzicht.

Tot binnenkort:

Wop van der Veen

facebook: https://www.facebook.com/Algem...