Half september is het 3e nummer van Luchtvaart historisch tijdschrift 'LUCHTVAARTKENNIS' van 2022 (de 72ste jaargang) uitgekomen. Dit blad wordt uitgegeven door de KNVvL afdeling Luchtvaartkennis.

De F.K. 26 van Frits Koolhoven, de F.II van Fokker of de Junkers F 13; allen van kort na de Eerste Wereldoorlog en worden in de regel beschouwd als de eerste “echte” verkeersvliegtuigen. Het is vreemd dat, zeker buiten Frankrijk, de kort daarna verschenen Blériot-SPAD berlines zo weinig aandacht krijgen. Zeker omdat ze in relatief grote aantallen zijn gebouwd. En bovendien hebben ze vele jaren dienstgedaan in (en vanuit Frankrijk en België) op lijndiensten naar onder meer Warschau, Istanbul en ook Amsterdam. Harm Hazewinkel beschrijft de vele versies van de berlines, de gebruikers en de bijzondere vluchten die met het type zijn gemaakt.

Al eerder schreven we over de niet al te duidelijke verhalen in voornamelijk Braziliaanse literatuur waarin wordt genoemd dat de Duitse vliegtuigbouwer en helikopter pionier Heinrich Focke (voordat hij in de jaren 50 naar Brazilië vertrok) in Nederland actief was. Daar zijn nu meer gegevens over opgedoken. Focke heeft in 1951 in Amsterdam enige tijd aan het ontwerp van een “tiltrotor” gewerkt. Weliswaar bijna 3 decennia eerder blijkt collega helikopter pionier Anton Flettner enige tijd in Nederland actief te zijn geweest. Arno Landewers gaat in een artikel hierover dieper op in....

In de beginjaren van de Luchtvaartafdeling (LVA) van de Nederlandse krijgsmacht vlogen er heel wat vliegers. Vliegers die in het buitenland hun vliegbrevet hadden gehaald. Een ervan was Johan Tjaarda, die tussen 1917 en 1919 bij de LVA diende. Hij speelde een rol in de zogenaamde Rumpleraffaire; een onderzoek na de aankoop van Rumpler C.VIII vliegtuigen waarvan een onevenredig hoog aantal verongelukten. Hij vertrok in 1923 naar de Verenigde Staten. Frits Gerdessen gaat dieper in op de levensloop van Tjaarda, die zich in de Verenigde Staten ontwikkelde tot vooraanstaand ontwerper van auto’s.

Verder vervolgen we onze serie over driedekkers na de Eerste Wereldoorlog en geeft Arno Landewers een overzicht van op Aruba geregistreerde zakenvliegtuigen die in bezit zijn van Russische oligarchen en hun huidige status (voor zover bekend).

In de rubriek “in model” beschrijft Jelle Puts de bouw van een model van de KLM Fokker F.7b/3m PH-AFS “Specht”.

Verder vind je in het tijdschrift boekbesprekingen van recent verschenen luchtvaartboeken. Ook staan de vaste rubrieken rond luchtvaarthistorie op internet en de recente mutaties in het Nederlandse luchtvaartuig register.

Voor abonnementen op LUCHTVAARTKENNIS (€ 37,- per 4 nummers) of lidmaatschap van de afdeling (inclusief een abonnement op het tijdschrift Verenigde Vleugels) klik je op de link naar de website: www.luchtvaartkennis.net of www.knvvl.nl.