Henk van Kessel - Foto's: Nathalie Chudiak & Rick Dopmeijer

De DONAC, voor de 19e keer op rij op Lelystad airport! De vraag die steeds op de achtergrond bleef hangen was hoe lang we nog de DONAC zouden kunnen organiseren op Lelystad? De publicaties in de pers waren wat dat betreft heel wisselend, maar binnen het bestuur van VINK was toch wel de overtuiging ontstaan dat Lelystad voorlopig niet open zou gaan voor groot commercieel verkeer. Hoe onwaar dat was bleek kort na de DONAC toen bekend werd dat Lelystad vanaf 7 november een gecontroleerd veld zou worden. Gelukkig dat we een alternatief in de vorm van Midden Zeeland achter de hand hebben.

Tussendoor kwam ook nog het bericht dat vanwege personeelsproblemen Lelystad van maandag 2 tot vrijdag 6 september om 1600 UTC zou sluiten! Hierover hebben we contact gehad en men had inmiddels besloten, ook ivm de DONAC, de sluiting op vrijdagavond naar 1800 UTC te verplaatsen.

Door het afscheid van onze huis chief Judge Ian moesten we op zoek naar een nieuwe juryvoorzitter. Die vonden we in de persoon van Brian McCartney.Helaas ontvingen we 3 weken voor de DONAC een mail dat Brian door persoonlijke omstandigheden moest afzeggen. Dankzij de contacten van Edward konden we John Royce bereid vinden om de honneurs waar te nemen. Wat John dan ook met verve deed!

Het aantal inschrijvingen bleef tot kort voor de DONAC aan de lage kant, zeven deelnemers.Normaal gesproken komen de laatste weken voor deadline nog de laatste inschrijvingen binnen maar het bleef op dit vlak rustig. Wel was van enkele vliegers wel duidelijk dat ze alsnog wel zouden inschrijven. Ook was er nog wel een afzegging, zodat het totaal uiteindelijk op 10 deelnemers kwam. 1 in Club, 3 in Sports, 3 in Intermediate en 3 in Advanced. Een laagtepunt in de afgelopen jaren.op de eerste dag, de vrijdag kwamen daar nog 3 afzeggingen door het weer en privé omstandigheden bij zodat we op een totaal van 7 deelnemers uitkwamen. Waarvan toch nog wel een deelnemer uit Duitsland. Binnen het bestuur is afgesproken om na de DONAC een evaluatie te houden over de voortgang van de DONAC.

Vanwege de weersvoorspellingen hadden we als bestuur wel een deadline gesteld op woensdag om een beslissing over het al dan niet doorgaan van de vrijdag te nemen, maar de weersverwachtingen werden dusdanig bijgesteld dat we de gok wel aandurfden om gewoon op vrijdag te starten.Gelukkig was John Royce hier ook erg flexibel in.

Op vrijdag 6 september om 11.00 uur een korte briefing gegeven zodat we om 12.00 uur zouden kunnen starten, aangezien de weersvoorspellingen ons vliegbaar weer tot rond 16.00 uur gaven.De loting van de startvolgordes was vooraf door een onafhankelijk persoon verricht, zodat we meteen na de briefing konden starten.

Narine Melkumjan beet in Intermediate het spits af.Uiteindelijk kon er een compleet programma gevlogen worden. In Advanced en Intermediate werd de Free gevlogen en in Sports de Known. Hierbij haalden in Advanced Ringo Massa en in Intermediate Tim Herbst de hoogste scores.In Sportsman vloog David Pijl zijn eerste wedstrijd en vloog een keurige 954,50 punten bij elkaar.

Zaterdag 7 september werd besloten de briefing om 08.30 te houden omdat de weersverwachtingen in ieder geval een vliegbare ochtend voorspelden en we zo weinig mogelijk tijd wilden verspillen.Helaas zaten de weergoden ons met name boven de box behoorlijk tegen, maar kon er wel tussen de wolkenvelden door een compleet programma gevlogen worden. In de 3 klassen konden de vliegers hun (eerste) Unknown vliegen.Even leek het erop dat de vliegers in Intermediate hun tweede Unknown konden vliegen, maar nadat Xander in ‘t Veld zijn tweede Unknown had gevlogen veranderde het weer dusdanig dat de andere 3 vliegers hun programma niet meer konden uitvoeren.In Advanced bleef Ringo met de hoogste scores aan de leiding. In Intermediate veranderde de ranglijst en haalde Narine Melkumjan de hoogste scores gevolgd door Xander in ‘t Veld en Tim Herbst.

Zondag 8 september gaf hetzelfde beeld in het weer. Wolken die opbouwden net boven land en vervolgens de box indreven zorgden voor veel frustraties.Daar de prijsuitreiking om 15.00 uur gehouden werd was de deadline om uiterlijk alle vliegers nog te kunnen laten vliegen 13.00 uur. Daar de Nederlands Kampioen uit de klasse Advanced moest komen werd besloten om die klasse in ieder geval proberen te laten vliegen. Intermediate en Sports hadden al een compleet programma gevlogen om een geldige wedstrijd te hebben.Rond 13.15 uur kwamen er toch openingen in het wolkendek zodat Ringo rond 13.30 zijn tweede Unknown kon vliegen, gevolgd door Peter Farla en H.J. van Overvest.

Om 15.00 uur was de prijsuitreiking.De prijzen werden door onze juryvoorzitter John Royce aan de winnaars uitgereikt.

De 1e plaats in Intermediate was met 72,223% voor Narine Melkumjan. Een hele knappe prestatie daar Narine afgelopen jaar nog meedeed in Club.De 2e plaats was voor Xander in ’t Veld met 71,349% en de 3e plaats voor Tim Herbst met 69,700%

De 1e plaats in Advanced was met 78,426% voor Ringo Massa en daarmee bleef hij NL kampioen.De 2e plaats was met 73,523% voor H.J. van Overvest. De 3e plaats was met 56,576% voor Peter Farla. Zowaar een hele knappe prestatie omdat Peter voor het eerst deelnam in Advanced met een Pitts S-1T en men er in het algemeen over eens was dat hij knap gevlogen had.

Sinds 2007 is de English Trophy , welke beschikbaar gesteld is door John Wicks, Ian Scott en Julie Wood, voor de Nederlandse vlieger met de hoogste overall score. Deze kan echter niet meerdere keren door dezelfde persoon in dezelfde klasse worden gewonnen.Dit jaar werd de English Trophy gewonnen door Narine Melkumjan.

Bert Huizenga was de nestor van Aerobatics vliegen in Nederland. Hij bracht kunstvliegen naar Nederland en zijn bedrijf Wings Over Holland is de bakermat van aerobatics vliegen. In 2014 is hij overleden na een dramatisch ongeval.Om deze icoon uit de wereld van aerobatics vliegen te eren is vanuit VINK besloten om de Bert Huizenga Trofee in het leven te roepen. De NL kampioen aerobatics wint deze wisseltrofee.Het bestuur van VINK heeft, in goed overleg met Wings , besloten de trofee een mooie plaats te geven in de burelen van Wings over Holland.

De winnaar van de Bert Huizenga trofee 2019 is Ringo Massa.

Bekijk het complete wedstrijdresultaat