g-DTO (neven) locaties

Ga je als club ergens anders vliegen dan op je thuislocatie en daar een deel van de opleiding uitvoeren, bijv. tijdens een clubkamp in het buitenland, of op een burgervliegveld als je normaal op een militaire basis vliegt, en je bent aangesloten bij de g-DTO dan behoort deze locatie op de lijst van velden van de g-DTO te staan. Dat kan als een:
1) primaire locatie van de g-DTO, d.w.z. er vliegt een club op betreffende locatie die is aangesloten bij de g-DTO.
2) nevenlocatie, d.w.z. dit veld is geen primair veld maar een zogenaamde g-DTO nevenlocatie.

In deze tabel zie je de lijst van velden die al zijn geregistreerd bij de g-DTO, hetzij als primair veld, hetzij als nevenlocatie. Clubs die zijn aangesloten bij de g-DTO kunnen op deze locaties opleiding geven zonder dit nog verder te hoeven melden.

Ga je op een veld vliegen dat nog niet op deze lijst staat, dan dient dit veld eerst aangemeld te worden bij het g-DTO kantoor via deze link:
aanmelding nevenlocatie g-DTO
Vergeet dit niet!

Noot:
Voor de zelfstandige DTO's geldt dat de velden anders dan de thuislocatie bij ILT gemeld moeten worden indien daar een deel van de opleiding plaatsvindt. Dit doe je bij ILT via een wijziging in het bekende declaratieformulier.