Bestuur en medewerkers van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen vernamen woensdag j.l. dat er een zeer ernstig ongeval had plaatsgevonden op Terlet, met dodelijke afloop. Het bleek te gaan om een lid van de GAE (Gliding Adventures Europe).

Overleg met het bestuur van de GAE wees uit dat de club graag enkele dagen rust wilde hebben om dit zware verlies te verwerken.

Na het weekend kregen wij van de voorzitter het verzoek onderstaande tekst te plaatsen.

Langs deze weg delen wij het verdriet om het verongelukken van Terry Dielemans met de GAE en al onze leden. Het ongeval wijst ons – opnieuw – op de risico’s die bij onze prachtige sport horen. Onderzoek van de OVV – gericht op lessen voor de toekomst - is ingesteld. Als zweefvlieggemeenschap realiseren wij ons dat het iedereen kan overkomen maar dat veiligheid ook een collectieve verantwoordelijkheid is.

Inmiddels is bij de GAE het vliegbedrijf hervat. Daarbij zal het ongeval nog lang in de gedachten en gevoelens van de leden blijven.

Het Afdelingsbestuur Zweefvliegen spreekt (mede namens het Hoofdbestuur van de KNVvL en de medewerkers van het verenigingsbureau) zijn innige deelneming uit aan de nabestaanden van Terry, en zijn vliegvrienden van de GAE.

Sijmen de Vries, vz Afdelingsbestuur Zweefvliegen

Verklaring van de voorzitter van de GAE

Woensdag 29 juni 2022, 22 L Terlet , is voor de GAE een zwarte bladzijde in haar geschiedenis:

Tijdens het starten ging er op lage hoogte iets mis, waarbij het toestel, een LS-1, in overtrokken toestand raakte. Er was vervolgens te weinig hoogte om het toestel veilig aan de grond te krijgen. De vlieger, Terry Dielemans is daarbij om het leven gekomen.

Terry was een alom geliefd persoon met een gouden karakter.

Terry werd 69 jaar en laat zijn partner en kinderen na.
We verliezen als club een enorm sympathiek en bevlogen lid.

Terry heeft zich geweldig voor de club ingezet als secretaris.

Jurgen van Staaden vz GAE

correspondentie: GAE, Apeldoornseweg 203, 6816 SM Arnhem

Iemand van de GAE koos deze foto van Terry om op de startkar te plaatsen. Een stralende solist... Zo willen we hem graag in onze herinnering bewaren.