Verklaring Omtrent het Gedrag voor toegang Defensieterreinen

Als je club vliegt op een militaire basis heb je een Defensiepas nodig. Iedereen in het bezit van een type 4 Defensiepas moet in het bezit zijn van een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) (niet ouder dan vier maanden)

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

De VOG kan je gratis aanvragen via de KNVvL. Omdat deze gratis VOG aanvraag gefaciliteerd wordt via het NOC*NSF wordt bij deze gratis VOG aanvraag ook op “omgang met minderjarigen” gescreend. Achtergrond hiervan is, is dat men ongewenst gedrag in de sportwereld wil bestrijden en men er naar streeft om alle trainers voor dit functieaspect een VOG in het bezit te laten hebben.

Procedure:


Indien je het aanmeldingsformulier invult (zie link onderaan dit bericht) dan ontvang je binnen een week een aanvraagformulier van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en wordt de procedure in gang gezet. Voor het invullen van jouw deel van de aanvraag moet je beschikken over een internetaansluiting, e-mailadres en DigiD. In geval van de gratis KNVvL VOG-aanvraag is de informatie over betaling niet van toepassing.

Zijn er geen bijzonderheden, dan ontvang je de VOG binnen 4 weken. Het origineel van de verkregen VOG ontvang je op het door jouw opgegeven adres en blijft persoonlijk eigendom. De KNVvL krijgt geen informatie over het wel dan niet verstrekken van de verklaring.

aanvraagformulier VOG-KNVvL