Ter gelegenheid van “De Luchtmacht viert 70 jaar “Koninklijk” (1953 -2023)” en daarnaast “110 jaar Militaire Luchtvaart (1913 – 2023)” wordt bij het Nationaal Militair Museum een flypast gehouden met het karakter van een luchtvaartvertoning. Op grond van artikel 17, eerste lid, van de Luchtvaartwet, is voor een luchtvaartvertoning een vergunning nodig die met deze beschikking wordt afgegeven. Voor de luchtvaartvertoning is een vertoningdirecteur aangewezen, waarvan de naam bekend is bij de Militaire Luchtvaart Autoriteit.