Defensie is door de provincie Zeeland en Rijkswaterstaat verzocht om bijstand te verlenen bij de inspectie van de Zeelandbrug. Het gaat hierbij om het uitvoeren van dronevluchten door de Genie ten behoeve van het verzamelen van data voor het 3D-modelleren van de brug. De vluchten worden uitgevoerd conform Defensie Aanwijzing HDBV 14 “Regelgeving Unmanned Aircraft Systems”. De Aanwijzing HDBV 14 schrijft onder meer voor dat er voor vluchten boven 150 voet AMSL een tijdelijk gebied met beperkingen moet worden ingericht. Voorts wordt er voor deze vluchten een ontheffing verleend voor het vliegen binnen 50 meter van provinciale wegen en (auto)snelwegen).

In onderstaande beschikking vind je de exacte locaties en tijden: